შესახებ
English
საქართველოს დამფუძნებელი კრების პირველი სხდომა გაიხსნა
1919 საქართველოს დამფუძნებელი კრების პირველი სხდომა გაიხსნა
1919-03-12
 

საქართველოს დამფუძნებელი კრება
სტატისტიკა
კანონთა კრებული
სხდომები

კომისიები
პრეზიდიუმი
ფრაქციები
საქართველოს დამფუძნებელი კრების დეპუტატები