შესახებ
English
1919-03-12

პირველ სხდომებზე კრებამ აირჩია პრეზიდიუმის შემადგენლობა, რომელიც უცვლელად მუშაობდა 1920 წლამდე, პირველი სესიის ბოლომდე:


დამფუძნებელი კრების თავმჯდომარე

ნიკოლოზ (კარლო) სიმონის ძე ჩხეიძე (სოციალ-დემოკრატიული მუშათა პარტია).


თავმჯდომარის ამხანაგები:

ალექსანდრე სპირიდონის ძე ლომთათიძე (სოციალ-დემოკრატიული მუშათა პარტია);

სიმონ გურგენის ძე მდივანი (სოციალისტ-ფედერალისტთა სარევოლუციო პარტია);

ექვთიმე სიმონის ძე თაყაიშვილი (ეროვნულ-დემოკრატიული პარტია);

გრიგოლ იასონის ძე ნათაძე (სოციალისტ-რევოლუციონერთა პარტია).


▲ უფროსი მდივანი - კონსტანტინე იასონის ძე ჯაფარიძე (სოციალ-დემოკრატიული მუშათა პარტია);

▲ უმცროსი მდივანი - ქრისტინე (ჩიტო) გიორგის ასული შარაშიძე (სოციალ-დემოკრატიული მუშათა პარტია).


პირველი სესიის ბოლოს, მომდევნო სესიისათვის განახლებული პრეზიდიუმის არჩევნებისას, სოციალისტ-რევოლუციონერებს დამფუძნებელი კრების თავმჯდომარის ამხანაგის კანდიდატურა აღარ წამოუყენებიათ. კრებამ ხელახლა აირჩია პრეზიდიუმის იგივე შემადგენლობა გრიგოლ ნათაძის გამოკლებით.