შესახებ
English
კანონთა და მთავრობის განკარგულებათა კრებული
1919-03-12

1918 წლის 11 ოქტომბერს საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის პარლამენტის გადაწყვეტილებით დაარსდა იუსტიციის სამინისტროს საკოდიფიკაციო განყოფილება და დაწესდა კანონთა გამოქვეყნების სავალდებულოობა.

საკოდიფიკაციო განყოფილებას, რომელსაც იუსტიციის მინისტრი ხელმძღვანელობდა დაევალა პარლამენტს მიერ მიღებული და მთავრობის მიერ დადასტურებული კანონები შეეკრიბა და გამოექვეყნებინა "კანონთა და მთავრობის განკარგულებათა კრებულში".

კრებული ეგზავნებოდა ყველა სახელმწიფო და საზოგადოებრივ დაწესებულებას.

კრებულის პირველი ნაწილი გამოიცა 1918 წელს და აერთიანებდა კანონებს და განკარგულებებს 1918 წლის 26 მაისიდან 1918 წლის ბოლომდე.

კრებულის შემდეგი ნაწილები იბეჭდებოდა 1919 წლიდან და აერთიანებდა კანონებს და მთავრობის განკარგულებებს მოყოლებული 1919 წლის იანვრიდან.კანონთა და მთავრობის განკარგულებათა კრებული №1
კანონთა და მთავრობის განკარგულებათა კრებული №2
კანონთა და მთავრობის განკარგულებათა კრებული №3
კანონთა და მთავრობის განკარგულებათა კრებული №4
კანონთა და მთავრობის განკარგულებათა კრებული №5
კანონთა და მთავრობის განკარგულებათა კრებული №6
კანონთა და მთავრობის განკარგულებათა კრებული №7
კანონთა და მთავრობის განკარგულებათა კრებული №8
კანონთა და მთავრობის განკარგულებათა კრებული №9
კანონთა და მთავრობის განკარგულებათა კრებული №10
კანონთა და მთავრობის განკარგულებათა კრებული №11
კანონთა და მთავრობის განკარგულებათა კრებული №12
კანონთა და მთავრობის განკარგულებათა კრებული №13
კანონთა და მთავრობის განკარგულებათა კრებული №14
კანონთა და მთავრობის განკარგულებათა კრებული №15
კანონთა და მთავრობის განკარგულებათა კრებული №16
კანონთა და მთავრობის განკარგულებათა კრებული №17
კანონთა და მთავრობის განკარგულებათა კრებული №18
კანონთა და მთავრობის განკარგულებათა კრებული №19
კანონთა და მთავრობის განკარგულებათა კრებული №20
კანონთა და მთავრობის განკარგულებათა კრებული №21
კანონთა და მთავრობის განკარგულებათა კრებული №22
კანონთა და მთავრობის განკარგულებათა კრებული №23
კანონთა და მთავრობის განკარგულებათა კრებული №24
კანონთა და მთავრობის განკარგულებათა კრებული №24
კანონთა და მთავრობის განკარგულებათა კრებული №25
კანონთა და მთავრობის განკარგულებათა კრებული №20
კანონთა და მთავრობის განკარგულებათა კრებული №21
კანონთა და მთავრობის განკარგულებათა კრებული №23
კანონთა და მთავრობის განკარგულებათა კრებული №22
კანონთა და მთავრობის განკარგულებათა კრებული №25
კანონთა და მთავრობის განკარგულებათა კრებული №27
კანონთა და მთავრობის განკარგულებათა კრებული №28