შესახებ
English
საქართველოს დამფუძნებელი კრების დეპუტატები
1919 საქართველოს დამფუძნებელი კრების პირველი სხდომა გაიხსნა საქართველოს დამფუძნებელი კრების დეპუტატები


სქესი

ეროვნება

სოციალური წარმოშობა

სოციალური სტატუსი

განათლება

პროფესიები

აღმსარებლობა

პოლიტიკური პარტია

რეპრესია

დაბადების თარიღი

გარდაცვალების თარიღი
 • 1919-02 (1)
 • 1919-03-12 (1)
 • 1919-04-24 (1)
 • 1919-04-27 (1)
 • 1920-01-23 (1)
 • 1920-07 (1)
 • 1922-02-03 (1)
 • 1922-02-17 (1)
 • 1922-12-13 (1)
 • 1924-08 (1)
 • 1924-08-29 (1)
 • 1924-08-30 (5)
 • 1924-08-31 (4)
 • 1924-09-19 (1)
 • 1926-06-10 (1)
 • 1926-06-11 (1)
 • 1928 (1)
 • 1928-04-01 (1)
 • 1930-12-07 (1)
 • 1931-03-15 (1)
 • 1931-09-06 (1)
 • 1932-01-19 (1)
 • 1932-06 (1)
 • 1934-11-08 (1)
 • 1935-01 (1)
 • 1935-10-25 (1)
 • 1935-11-05 (1)
 • 1936 (1)
 • 1937-02-22 (1)
 • 1937-07-11 (1)
 • 1937-07-13 (1)
 • 1937-07-14 (1)
 • 1937-08-10 (1)
 • 1937-08-19 (1)
 • 1937-09-14 (5)
 • 1937-09-17 (1)
 • 1937-09-18 (1)
 • 1937-10 (1)
 • 1937-10-01 (2)
 • 1937-10-03 (1)
 • 1937-10-10 (2)
 • 1937-10-16 (1)
 • 1937-10-24 (1)
 • 1937-10-31 (1)
 • 1937-11-10 (1)
 • 1937-11-14 (1)
 • 1937-11-17 (1)
 • 1937-11-28 (2)
 • 1937-12-01 (1)
 • 1937-12-11 (2)
 • 1937-12-13 (1)
 • 1937-12-14 (1)
 • 1937-12-23 (1)
 • 1937-12-26 (1)
 • 1937-12-28 (1)
 • 1937-12-29 (1)
 • 1938-02-09 (1)
 • 1938-02-18 (1)
 • 1938-02-20 (1)
 • 1938-03-18 (1)
 • 1938-04-19 (1)
 • 1938-04-20 (1)
 • 1938-04-21 (1)
 • 1938-05-26 (1)
 • 1938-07-21 (1)
 • 1939-03-24 (1)
 • 1939-24-12 (1)
 • 1940-06-14 (1)
 • 1941-01-21 (1)
 • 1942-08-09 (1)
 • 1942-09-20 (1)
 • 1943-03 (1)
 • 1943-07-14 (1)
 • 1943 (2)
 • 1944- (1)
 • 1946-07 (1)
 • 1948-05-17 (1)
 • 1948-12-23 (1)
 • 1951-05-24 (1)
 • 1951-08 (1)
 • 1952-03-01 (1)
 • 1952-07-15 (1)
 • 1952-10-20 (1)
 • 1953-01-11 (1)
 • 1953-02-21 (1)
 • 1953-12-28 (1)
 • 1954-06-05 (1)
 • 1955-12-06 (1)
 • 1957-04-13 (1)
 • 1957-08-17 (1)
 • 1958-10-11 (1)
 • 1958-12-12 (1)
 • 1959-01-03 (1)
 • 1959-02-12 (1)
 • 1959-05-21 (1)
 • 1960-06-17 (1)
 • 1960-08-01 (1)
 • 1962-11-17 (1)
 • 1963 (1)
 • 1963-04-23 (1)
 • 1965-02-16 (1)
 • 1965-05-24 (1)
 • 1965-12-29 (1)
 • 1966-06-27 (1)
 • 1967-10-17 (1)
 • 1968-03-14 (1)
 • 1969-01-03 (1)
 • 1969-01-06 (1)
 • 1969-04-09 (1)
 • 1969-05-13 (1)
 • 1971 (1)
 • 1973-11-10 (1)
 • 1978-09-30 (1)
 • 1980-05-05 (1)
 • უცნობია (14)

 • დაბადების ადგილი
 • საქართველო (139)
 • ქუთაისი (8)
 • თბილისი (7)
 • ლანჩხუთი (5)
 • ხონი (3)
 • ბახვი (3)
 • თელავი (3)
 • ფოთი (2)
 • ფარცხანაყანევი (2)
 • სურები (2)
 • კასპი (2)
 • ოზურგეთი (2)
 • სვირი (2)
 • თეკლათი (2)
 • ლიხაური (2)
 • სომხეთი (2)
 • ჭანჭათი (2)
 • გორისა (2)
 • ზომლეთი (2)
 • ანაგა (2)
 • სამტრედია (2)
 • მიქელ-გაბრიელი (1)
 • სიღნაღი (1)
 • გალავანი (1)
 • ჩიბათი (1)
 • ბაჯი (1)
 • მეჯვრისხევი (1)
 • საქარა (1)
 • შაშიანი (1)
 • დიდი ვანი (1)
 • აცანა (1)
 • ჯვარცმა (1)
 • ხიდისთავი (1)
 • ოდიში (1)
 • შარდომეთი (1)
 • ღარი (1)
 • ასკანა (1)
 • გეზათი (1)
 • ჩოჩხათი (1)
 • ღორეშა (1)
 • გორი (1)
 • ფუთი (1)
 • ჟოშხა (1)
 • ვარდისუბანი (1)
 • ოქუმი (1)
 • ცხრაწყარო (1)
 • ციხე (1)
 • შამგონა (1)
 • ბედია (1)
 • ქედა (1)
 • ობუჯი (1)
 • ორხევი (1)
 • ხუნჯულოური (1)
 • საციხური (1)
 • თორტიზა (1)
 • ბუკისციხე (1)
 • მათხოჯი (1)
 • ალვანი (1)
 • თურქეთი (1)
 • დუმანლი (1)
 • ქვითკირისწყარო (1)
 • ნოსირი (1)
 • ბათუმი (1)
 • ნოღა (1)
 • დანისპირაული (1)
 • მარტვილი (1)
 • ცხინვალი (1)
 • მოდინახე (1)
 • კინდღი (1)
 • წირქვალი (1)
 • მირზაანი (1)
 • უხუთი (1)
 • ზიკილია (1)
 • სუჯუნა (1)
 • მცხეთა (1)
 • ჭვარები (1)
 • ჩხორთოლი (1)
 • სამხვთო (1)
 • ასურეთი (1)
 • ონი (1)
 • ბორბალო (1)
 • ჭიათურა (1)
 • ბარდნალა (1)
 • სოჩხეთი (1)
 • კიწია (1)
 • კაჭრეთი (1)
 • ხურვალეთი (1)
 • ღანირი (1)
 • დირბი (1)
 • გომი (1)
 • ზუგდიდი (1)
 • ილემი (1)
 • ახაშენი (1)
 • იორმუღანლო (1)
 • მარანი (1)
 • შვიდაბაური (1)
 • ჯიხაიში (1)
 • ეწერი (1)
 • ვანისქედი (1)
 • მაკვანეთი (1)
 • წალენჯიხა (1)
 • ქვემო გომი (1)
 • გიუმრი (1)
 • ოჭოფა (1)
 • ურბნისი (1)
 • აზერბაიჯანი (1)
 • კახი (1)
 • შუხუთი (1)
 • ხეთა (1)
 • წიაღობანი (1)
 • ჩანაბაბი (1)
 • უცნობია (1)
 • საირხე (1)
 • ამაღლება (1)

 • გარდაცვალების ადგილი

  საცხოვრებელი ადგილი
 • თბილისი (124)
 • ქუთაისი (53)
 • პარიზი (33)
 • მოსკოვი (32)
 • ბათუმი (30)
 • პეტერბურგი (30)
 • სტამბოლი (19)
 • ბაქო (19)
 • ჟენევა (14)
 • სოხუმი (13)
 • ბერლინი (12)
 • ოზურგეთი (11)
 • ოდესა (10)
 • ტარტუ (10)
 • ფოთი (9)
 • ჭიათურა (9)
 • გორი (9)
 • სუზდალი (8)
 • ლონდონი (8)
 • ლაიფციგი (7)
 • ლევილი (7)
 • ხარკოვი (7)
 • ლანჩხუთი (6)
 • ხონი (6)
 • თელავი (6)
 • კიევი (6)
 • როსტოვი (5)
 • ახალციხე (5)
 • არხანგელსკი (4)
 • იაროსლავლი (4)
 • ასტრახანი (4)
 • ბახვი (4)
 • ენისეისკი (4)
 • სენაკი (3)
 • ვოლოგდა (3)
 • ვენა (3)
 • ირკუტსკი (3)
 • ცხინვალი (3)
 • დუშეთი (3)
 • ხაშური (3)
 • პრაღა (3)
 • ალმათი (2)
 • ხერსონი (2)
 • სიღნაღი (2)
 • თეკლათი (2)
 • გიუმრი (2)
 • ბედია (2)
 • ზუგდიდი (2)
 • კასპი (2)
 • ყარსი (2)
 • შტუტგარდტი (2)
 • იაკუტია (2)
 • სვირი (2)
 • ბერნი (2)
 • ლიხაური (2)
 • ჭანჭათი (2)
 • სამტრედია (2)
 • ტაშკენტი (2)
 • ფარცხანაყანევი (2)
 • სემიპალატინსკი (2)
 • მარტვილი (2)
 • სოშო (2)
 • ტარი (2)
 • ობის კამენი (2)
 • ვოლსკი (2)
 • სურები (2)
 • ვარშავა (2)
 • მინუსინსკი (2)
 • ჰალე (2)
 • გალავანი (1)
 • ღორეშა (1)
 • შმიკენტი (1)
 • ჯვარცმა (1)
 • სნო (1)
 • განჯა (1)
 • ავსტრია (1)
 • ასკანა (1)
 • ტაიშეტლაგი (1)
 • სტავროპოლი (1)
 • ჩიბათი (1)
 • სამარა (1)
 • კრასნი იარი (1)
 • ნოვოსიბირსკი (1)
 • ალაგირი (1)
 • აცანა (1)
 • ზესტაფონი (1)
 • ლივადია (1)
 • კანარაი (1)
 • კანსკი (1)
 • ზაქათალა (1)
 • მეჯვრისხევი (1)
 • ნირუბი (1)
 • ოსტრიგი (1)
 • ორიოლი (1)
 • ანდიჟანი (1)
 • ნოვოროსიისკი (1)
 • კაშინი (1)
 • საქარა (1)
 • ბიდაიკი (1)
 • ართვინი (1)
 • ქვითკირისწყარო (1)
 • კემეროვო (1)
 • კრასნოიარსკი (1)
 • ბუკისციხე (1)
 • ალვანი (1)
 • ნოსირი (1)
 • აბაშა (1)
 • გორისა (1)
 • უსოლიე (1)
 • ნიუ-იორკი (1)
 • ხუნჯულოური (1)
 • ბაჯი (1)
 • საციხური (1)
 • პატარა ონი (1)
 • ჭრებალო (1)
 • მიქელ-გაბრიელი (1)
 • ოდიში (1)
 • შარდომეთი (1)
 • ქვიშხეთი (1)
 • ღარი (1)
 • გეზათი (1)
 • იოშქარ-ოლა (1)
 • კარიაკოვო (1)
 • ზომლეთი (1)
 • ციხე (1)
 • დუმანლი (1)
 • ობუჯი (1)
 • თესალონიკი (1)
 • ტვერი (1)
 • თორტიზა (1)
 • ბრიუსელი (1)
 • ორხევი (1)
 • წინამძღვრიანთკარი (1)
 • თიანეთი (1)
 • ლაილაიში (1)
 • სელტა (1)
 • ტალინი (1)
 • ოქუმი (1)
 • ოხურეი (1)
 • ოჩამჩირე (1)
 • შამგონა (1)
 • წყნეთი (1)
 • ცხრაწყარო (1)
 • ვარდისუბანი (1)
 • ველისციხე (1)
 • ლენტეხი (1)
 • ნაფარეული (1)
 • ფუთი (1)
 • ციურიხი (1)
 • იურიევი (1)
 • ჩოჩხათი (1)
 • ტამბოვი (1)
 • პეტერბუტგი (1)
 • ნოქალაქევი (1)
 • პარიზი. (1)
 • ზიკილია (1)
 • ახალქალაქი (1)
 • წირქვალი (1)
 • ნოვოჩერკასკი (1)
 • ვერხნოლენსკი (1)
 • კინდღი (1)
 • არმავირი (1)
 • გუდაუთა (1)
 • ტამიში (1)
 • მოდინახე (1)
 • ვილნიუსი (1)
 • იერუსალიმი (1)
 • ერევანი (1)
 • ბუენოს-აირესი (1)
 • ვორონეჟი (1)
 • მცხეთა (1)
 • დავოსი (1)
 • კუზნეცოვსკი (1)
 • ანაგა (1)
 • ხურვალეთი (1)
 • კაჭრეთი (1)
 • კიწია (1)
 • ჟიგალოვო (1)
 • სოჩხეთი (1)
 • მიუნხენი (1)
 • ლაიპციგი (1)
 • სიბირსკი (1)
 • რიაზანი (1)
 • მანჰეიმი (1)
 • ნიკოლაევკა (1)
 • ონი (1)
 • პეტერბუგი (1)
 • ტურუხანსკი (1)
 • გონა (1)
 • ასურეთი (1)
 • სარატოვ-ვერნერი (1)
 • ნატანები (1)
 • მარიინსკი (1)
 • გორნოშორი (1)
 • დანისპირაული (1)
 • ყვარელი (1)
 • შვიდაბაური (1)
 • ლაპაშინო (1)
 • მარანი (1)
 • იასი (1)
 • ნოღა (1)
 • ცარიცინი (1)
 • იორმუღანლო (1)
 • ახაშენი (1)
 • ილემი (1)
 • ეწერი (1)
 • გომი (1)
 • ვოლეისკი (1)
 • ტასეევო (1)
 • სტოკჰოლმი (1)
 • თავრიზი (1)
 • თეირანი (1)
 • კაპრი (1)
 • ნიცა (1)
 • უსტკამენოგორსკი (1)
 • ტრაპიზონი (1)
 • ღანირი (1)
 • შუხუთი (1)
 • ჩხორთოლი (1)
 • საირხე (1)
 • ჩანაბაბი (1)
 • ტომსკი (1)
 • წიაღობანი (1)
 • დერბენტი (1)
 • ხეთა (1)
 • სარატოვი (1)
 • კახი (1)
 • მაკვანეთი (1)
 • რომი (1)
 • მადრიდი (1)
 • ურბნისი (1)
 • ოჭოფა (1)
 • შორაპანი (1)
 • ქვემო გომი (1)
 • ტულუზა (1)
 • მონპელიე (1)
 • წალენჯიხა (1)
 • ამაღლება (1)

 • თანამდებობა
 • საქართველოს დამფუძნებელი კრების დეპუტატი (145)
 • საქართველოს პარლამენტის დეპუტატი (84)
 • საქართველოს ეროვნული საბჭოს წევრი (79)
 • ამიერკავკასიის სეიმის დეპუტატი (30)
 • თბილისის ქალაქის საბჭოს ხმოსანი (18)
 • საქართველოს სახალხო გვარდიის მთავარი შტაბის წევრი (14)
 • საქართველოს სოციალ-დემოკრატიული მუშათა პარტიის ცენტრალური კომიტეტის წევრი (10)
 • საქართველოს ეროვნულ-დემოკრატიული პარტიის მთავარი კომიტეტის წევრი (9)
 • რუსეთის დამფუძნებელი კრების დეპუტატი (9)
 • ტფილისის მუშათა და ჯარისკაცთა დეპუტატების საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტის წევრი (8)
 • რსდმპ ამიერკავკასიის საოლქო კომიტეტის წევრი (7)
 • ტფილისის მუშათა და ჯარისკაცთა დეპუტატების საბჭოს წევრი (7)
 • საქართველოს დამოუკიდებლობის კომიტეტის წევრი (7)
 • რსდმპ ბათუმის კომიტეტის წევრი (6)
 • ტფილისის ქალაქის საბჭოს ხმოსანი (6)
 • საქართველოს ინტერპარტიული კომიტეტის წევრი (5)
 • რსდმპ ტფილისის კომიტეტის წევრი (5)
 • რსდმპ გურიის კომიტეტის წევრი (5)
 • საქართველოს სოციალ-დემოკრატიული მუშათა პარტიის საზღვარგარეთის ბიუროს წევრი (5)
 • ბათუმის საზავო მოლაპარაკებების დელეგატი (5)
 • კავკასიის გათავისუფლების კომიტეტის წევრი (4)
 • საქართველოს დამფუძნებელი კრების პრეზიდიუმის წევრი (4)
 • რუსეთის პირველი სახელმწიფო სათათბიროს დეპუტატი (4)
 • საქართველოს რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა მინისტრის ამხანაგი (4)
 • რუსეთის დემოკრატიული თათბირის დელეგატი (4)
 • სტამბოლის პოლიტიკური კომისიის წევრი (4)
 • რუსეთის მეორე სახელმწიფო სათათბიროს დეპუტატი (4)
 • საქართველოს სოციალ-დემოკრატიული მუშათა პარტიის არალეგალური ცენტრალური კომიტეტის წევრი (4)
 • რსდმპ ბათუმის კომიტეტის სოხუმის ჯგუფის წევრი (4)
 • აფხაზეთის ეროვნული საბჭოს წევრი (3)
 • ქართული ნაციონალური კომიტეტის წევრი (3)
 • სენაკის სამაზრო ერობის ხმოსანი (3)
 • ქუთაისის ქალაქის საბჭოს ხმოსანი (3)
 • ტრაპიზონის საზავო მოლაპარაკებების დელეგატი (3)
 • ქუთაისის გუბერნიის კომისარი (3)
 • სტამბოლის პოლიტიკურ კომისიის წევრი (3)
 • გურიის სამაზრო ერობის ხმოსანი (3)
 • საქართველოს სოციალისტ-რევოლუციონერთა პარტიის მთავარი კომიტეტის წევრი (3)
 • სტამბოლის საზავო მოლაპარაკებების დელეგატი (2)
 • ქუთაისის მუშათა და ჯარისკაცთა დეპუტატების საბჭოს თავმჯდომარე (2)
 • საქართველოს სოციალ-დემოკრატიული მუშათა პარტიის არალეგალური ცენტრალური კომიტეტის თავმჯდომარე (2)
 • საქართველოს პარლამენტის სოციალ-დემოკრატიულ ფრაქციის თავმჯდომარე (2)
 • რუსეთის მეოთხე სახელმწიფო სათათბიროს დეპუტატი (2)
 • რსდმპ იმერეთის კომიტეტის წევრი (2)
 • შორაპნის სამაზრო ერობის ხმოსანი (2)
 • რსდმპ (მ) კავკასიის საოლქო კომიტეტის წევრი (2)
 • რსდმპ კავკასიის საკავშირო კომიტეტის წევრი (2)
 • რსდმპ კავკასიის კავშირის კომიტეტის წევრი (2)
 • ეროვნებათაშორისი ანტიბოლშევიკური საკოორდინაციო ცენტრის წევრი (2)
 • ქუთაისის მუშათა და ჯარისკაცთა დეპუტატების საბჭოს თავმჯდომარის ამხანაგი (2)
 • გორის სამაზრო ერობის ხმოსანი (2)
 • საქართველოს სოციალ-დემოკრატიული მუშათა პარტიის არალეგალური ცენტრალური კომიტეტის პრეზიდიუმის წევრი (2)
 • საქართველოს ეროვნული საბჭოს თავმჯდომარის ამხანაგი (2)
 • საქართველოს დამფუძნებელი კრების მდივანი (2)
 • საქართველოს რესპუბლიკის გარეშე საქმეთა მინისტრი (2)
 • „დაშნაკცუტიუნის“ საქართველოს ცენტრალური კომიტეტის წევრი (2)
 • რსდმპ (მ) ტფილისის კომიტეტის თავმჯდომარე (2)
 • საქართველოს სოციალისტ-ფედერალისტთა სარევოლუციო პარტიის მთავრი კომიტეტის წევრი (2)
 • საქართველოს რესპუბლიკის იუსტიციის მინისტრი (2)
 • რსდმპ ტფილისის კომიტეტის თავმჯდომარე (2)
 • საქართველოს დამოუკიდებლობის კომიტეტის (1914-1918) წევრი (2)
 • ბათუმის ქალაქის თავი (2)
 • თბილისის სამაზრო ერობის ხმოსანი (2)
 • საქართველოს რესპუბლიკის მიწათმოქმედების მინისტრი (2)
 • საქართველოს სსრ ცენტრალური აღმასრულებელი კომიტეტის წევრი (2)
 • საქართველოს რესპუბლიკის დელეგაციის წევრი გენუის კონფერენციაზე (2)
 • ბათუმის ქალაქის საბჭოს ხმოსანი (2)
 • თბილისის ქალაქის თავი (2)
 • საქართველოს რესპუბლიკის განათლების მინისტრი (2)
 • რსდმპ (მ) ცენტრალური კომიტეტის წევრი (2)
 • საქართველოს რესპუბლიკის სამხედრო მინისტრი (2)
 • საქართველოს დამფუძნებელი კრების თავმჯდომარის ამხანაგი (2)
 • საქართველოს სოციალ-დემოკრატიული მუშათა პარტიის ქალთა ორგანიზაციების ბიუროს თავმჯდომარე (1)
 • რსდმპ ტფილისის ქალთა სოციალ-დემოკრატიული ორგანიზაციის ხელმძღვანელი (1)
 • თბილისის საპატიო მომრიგებელი მოსამართლე (1)
 • რსდმპ გორის სამაზრო კომიტეტის წევრი (1)
 • საქართველოს დამოუკიდებლობის კომიტეტი (1)
 • ქუთაისის საგუბერნიო აღმასრულებელი კომიტეტის თავმჯდომარე (1)
 • საქართველოს რესპუბლიკის გარეშე საქმეთა მინისტრის ამხანაგი (1)
 • საქართველოს სახალხო გვარდიის მთავრი შტაბის წევრი (1)
 • საქართველოს ერობათა ცენტრალური ბიუროს თავმჯდომარის ამხანაგი (1)
 • სენაკის სამაზრო ერობის გამგეობის თავმჯდომარე (1)
 • საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობის წარმომადგენელი პოლონეთში (1)
 • ამიერკავკასიის სფსრ შინავაჭრობის სახალხო კომისარიატის სტატისტიკურ-ეკონომიკური სამმართველოს უფროსის მოადგილე (1)
 • საქართველოს რესპუბლიკის მიწათმოქმედების სამინისტროს საბჭოს წევრი (1)
 • რსდმპ (მ) გურიის კომიტეტის თავმჯდომარე (1)
 • საქართველოს სოციალ-დემოკრატიული მუშათა პარტიის არალეგალური თბილისის კომიტეტის წევრი (1)
 • საქართველოს სახელმწიფო მამულების რევიზორი (1)
 • სიღნაღის ქალაქის თავი (1)
 • რსდმპ იმერეთ-სამეგრელოს კომიტეტის წევრი (1)
 • ამიერკავკასიის სეიმის რწმუნებული ზაქათალაში (1)
 • ნოვოსიბირსკის მუშათა და ჯარისკაცთა დეპუტატების საბჭოს პრეზიდიუმის წევრი (1)
 • საქართველოს სსრ სახალხო მეურნეობის უმაღლესი საბჭოს ოზურგეთის სამაზრო კოლეგიის წევრი (1)
 • საქართველოს რესპუბლიკის წარმომადგენლი მოკავშირეთა არმიის სარდალსა და ოსმალეთის მთავრობასთან (1)
 • საქართველოს სსრ განათლების სახალხო კომისარიატის უცხოეთთან კულტურული კავშირის საზოგადოების ხელმძღვანელი (1)
 • ბაიკალისპირა რკინიგზის კომისარი (1)
 • რუსეთის პირველი სახელმწიფო სათაბიროს სოციალ-დემოკრატიული ფრაქციის თავმჯდომარე (1)
 • რუსეთის პირველი სახელმწიფო სათაბიროს დეპუტატი (1)
 • რსდმპ ცენტრალური კომიტეტის წევრი (1)
 • რსდმპ ტფილისის „სამხედრო საბჭოს“ წევრი (1)
 • საქართველოს სოციალ-დემოკრატიული მუშათა პარტიის არალეგალური ცენტრალური ბიუროს თავმჯდომარე (1)
 • თბილისის სამაზრო ერობის თავმჯდომარე (1)
 • ოზურგეთის ქალაქის თავი (1)
 • ამიერკავკასიის გლეხთა დეპუტატების საბჭოს თავმჯდომარე (1)
 • ამიერკავკასიის სფსრ ცენტრალური აღმასრულებელი კომიტეტის წევრი (1)
 • სრულიად რუსეთის ეროვნული სოციალისტური პარტიების ცენტრალური საბჭოს წევრი (1)
 • სოციალ-დემოკრატიული მუშათა პარტიის არალეგალური ცენტრალური კომიტეტის სამხედრო კომისიის წევრი (1)
 • საქართველოს პროფკავშირების ცენტრალური საბჭოს პრეზიდიუმის წევრი (1)
 • საქართველოს ეკონომიკური მისიის წევრი ევროპაში (1)
 • ფოთის ქალაქის თავი (1)
 • კავკასიის სამოსწავლო ოლქის კომისარი (1)
 • საქართველოს რესპუბლიკის განათლების სამინისტროს უმაღლეს და საშუალო სასწავლებელთა მთავარი გამგე (1)
 • ტფილისის მუშათა დეპუტატების საბჭოს თავმჯდომარე (1)
 • ტფილისის მუშათა (1)
 • საქართველოს ქალაქთა კავშირის თავმჯდომარის ამხანაგი (1)
 • რსდმპ დონის კომიტეტის წევრი (1)
 • ტფილისის მუშათა და ჯარისკაცთა დეპუტატების საბჭოს პროპაგანდისტთა კოლეგიის თავმჯდომარე (1)
 • საქართველოს ინეტერპარტიული კომიტეტის წევრი (1)
 • საქართველოს სოციალ-დემოკრატიული მუშათა პარტიის ცენტრალური კომიტეტის თავმჯდომარის ამხანაგი (1)
 • საქართველოს რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა მინისტრი (1)
 • საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარე (1)
 • ამიერკავკასიის ფედერაციული რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა მინისტრი (1)
 • ტფილისის მაზრის კომისარი (1)
 • საქართველოს რესპუბლიკის წარმომადგენლი აფხაზეთში (1)
 • გლეხთა და ჯარისკაცების დეპუტატთა საბჭოს აღმასკომის თავმჯდომარე (1)
 • ბაქოს შრომის კომისარი (1)
 • პეტროგრადის მუშათა და ჯარისკაცთა საბჭოს აღმასკომის წევრი (1)
 • სამხედრო-საველე სასამართლოს თავმჯდომარე (1)
 • საქართველოს რესპუბლიკის საგანგებო რწმუნებული ცხინვალში (1)
 • საქართველოს სოციალ-დემოკრატიული მუშათა პარტიის საზღვარგარეთის ბიუროს თავმჯდომარე (1)
 • საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარე (1)
 • საქართველოს ეროვნული საბჭოს პრეზიდიუმის თავმჯდომარე (1)
 • საქართველოს სოციალ-დემოკრატიული მუშათა პარტიის ცენტრალური კომიტეტის თავმჯდომარე (1)
 • ქუთაისის საქალაქო საბჭოს თავმჯდომარის ამხანაგი (1)
 • ამიერკავკასიის სფსრ-ს წარმომადგენლის მოადგილე რსფსრ-ში (1)
 • საქართველოს სოციალ-დემოკრატიული მუშათა პარტიის ქუთაისის კომიტეტის წევრი (1)
 • სოხუმის ქალაქის თავი (1)
 • საქართველოს ცენტრალური სასურსათო საბჭოს წევრი (1)
 • საქართველოს ერობათა ცენტრალური ბიუროს წევრი (1)
 • რსდმპ ტფილისის კომიტეტის სასოფლო კომისიის წევრი (1)
 • რსდმპ ტფილისის კომიტეტის წევრი (1)
 • საქართველოს რკინიგზების გენერალ-გუბერნატორი (1)
 • აღმოსავლეთ საქართველოს გენერალ-გუბერნატორი (1)
 • ბათუმის ოლქის საგანგებო კომისარი (1)
 • სოხუმის მუშათა და ჯარისკაცთა დეპუტატების საბჭოს თავმჯდომარე (1)
 • რსდმპ ბათუმის კომიტეტის წევრი (1)
 • საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის მდივანი (1)
 • საქართველოს რესპუბლიკის დელეგაციის თავმჯდომარე გენუის კონფერენციაზე (1)
 • საქართველოს რესპუბლიკის სრულუფლებიან წარმომადგენლი საფრანგეთში (1)
 • საქართველოს დამფუძნებელი კრების სოციალ-დემოკრატიული ფრაქციის თავმჯდომარე (1)
 • საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენელი გერმანიაში (1)
 • ამიერკავკასიის ფედერაციის საგარეო საქმეთა მინისტრი (1)
 • ამიერკავკასიის ფედერაციის მთავრობის თავმჯდომარე (1)
 • ამიერკავკასიის დელეგაციის ხელმძღვანელი ბათუმის საზავო მოლაპარაკებებზე (1)
 • ამიერკავკასიის დელეგაციის ხელმძღვანელი ტრაპიზონის საზავო მოლაპარაკებებზე (1)
 • ამიერკავკასიის საგარეო საქმეთა კომისარი (1)
 • საქართველოს პარლამენტის დეპუტატი (1)
 • საქართველოს რესპუბლიკის განათლების მინისტრის ამხანაგი (1)
 • საქართველოს ეროვნული საბჭოსპრეზიდიუმის წევრი (1)
 • საქართველოს ცენტრალური სასურსათო საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე (1)
 • რსდმპ პეტროგრადის კომიტეტის წევრი (1)
 • რსდმპ ბათუმის კომიტეტის წევრი (1)
 • საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობის საქმეთა მმართველი (1)
 • რსდმპ ქუთაისის კომიტეტის თავმჯდომარე (1)
 • საქართველოს რესპუბლიკის დიპლომატიური წარმომადგენელი ბათუმში (1)
 • საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის მთავრობის და ინტერპარტიული კომიტეტის რწმუნებული (1)
 • ამიერკავკასიის ფედერაციის მიწათმოქმედების მინისტრი (1)
 • საქართველოს რესპუბლიკის მომარაგების მინისტრის ამხანაგი (1)
 • ხონის ქალაქის თავი (1)
 • თელავის სამაზრო ერობის გამგეობის მდივანი (1)
 • ქუთაისის გუბერნიის საგანგებო სასამართლოს წევრი (1)
 • საქართველოს სოციალ-დემოკრატიულ პარტიას წარმომადგენელი სოციალისტურ ინტერნაციონალში (1)
 • რუსეთის შინაგან საქმეთა მინისტრი (1)
 • რუსეთის ფოსტა-ტელეგრაფის მინისტი (1)
 • სრულიად რუსეთის საბჭოების ყრილობის წარმომადგენელი დროებით კოალიციურ მთავრობაში (1)
 • პეტროგრადის მუშათა და ჯარისკაცთა დეპუტატების​ საბჭოს მენშევიკ-ესერთა ბლოკის თავმჯდომარე (1)
 • ირკუტსკის მუშათა და ჯარისკაცთა დეპუტატების საბჭოს წევრი (1)
 • რუსეთის მეორე სახელმწიფო სათათბიროს სოციალ-დემოკრატიული ფრაქციის თავმჯდომარე (1)
 • თელავის ქალაქის საბჭოს ხმოსანი (1)
 • ამიერკავკასიის შინაგან საქმეთა კომისარი (1)
 • საქართველოს ეროვნული საბჭოს დეპუტატი (1)
 • საქართველოს რესპუბლიკის საგანგებო რწმუნებული რსფსრ-ს მთავრობასთან (1)
 • საქართველოს რესპუბლიკის შრომის მინისტრის ამხანაგი (1)
 • ამიერკავკასიის სფსრ კომუნალური მეურნეობის სახალხო კომისარი (1)
 • ამიერკავკასიის სფსრ-ს მუდმივი წარმომადგენელი რსფსრ-ში (1)
 • ხულოს რევოლუციური კომიტეტის მდივანი (1)
 • სსრკ ფინანსთა სახალხო კომისრის რწმუნებული საქართველოს სსრ-ში (1)
 • თბილისის ქალაქის საბჭოს აღმასკომის საფინანსო განყოფილების უფროსი (1)
 • საქართველოს სოციალისტ-ფედერალისტთა სარევოლუციო პარტიის მთავარი კომიტეტის წევრი (1)
 • საქართველოს სსრ მიწათმოქმედების სახალხო კომისრის მოადგილე (1)
 • საქართველოს პარლამენტის ეროვნულ-დემოკრატიული ფრაქციის პრეზიდიუმის წევრი (1)
 • ამიერკავკასიის შრომის კომისრის ამხანაგი (1)
 • საქართველოს სსრ ფინანსთა სახალხო კომისარი (1)
 • ქუთაისის საგუბერნიო აღმასრულებელი კომიტეტის წევრი (1)
 • ქუთაისის მუშათა და ჯარისკაცთა დეპუტატების საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტის წევრი (1)
 • ქალაქ ქუთაისის კომისარი (1)
 • საბერძნეთის პარლამენტის დეპუტატი (1)
 • საქართველოს სსრ "მუშათა კომისიის" წევრი (1)
 • საქართველოს სსრ სახალხო მეურნეობის უმაღლესი საბჭოს მომარაგების საბჭოს თავმჯდომარე (1)
 • თბილისის ქალაქის გამგეობის წევრი (1)
 • სოხუმის ქალაქის გამგეობის წევრი (1)
 • სრულიად რუსეთის ერობების და ქალაქთა კავშირების არმიის მომარაგების კომიტეტის განყოფილების გამგე (1)
 • საქართველოს სსრ კომუნალური მეურნეობის სახალხო კომისარი (1)
 • საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობის წარმომადგენლი რაჭა-ლეჩხუმში (1)
 • ამიერკავკასიის განსაკუთრებული კომიტეტის („ოზაკომი“) წევრი (1)
 • კახეთის ოლქის განათლების განყოფილების ინსპექტორი (1)
 • საქართველოს დამფუძნებელი კრების თავმჯდომარე (1)
 • საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის დელეგაციას თავმჯდომარე პარიზის საზავო კონფერენციაზე (1)
 • საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე (1)
 • ამიერკავკასიის სეიმის თავმჯდომარე (1)
 • სრულიად რუსეთის საბჭოების ცენტრალური აღმასრულებელი კომიტეტის თავმჯდომარე (1)
 • პეტროგრადის მუშათა და ჯარისკაცთა დეპუტატების საბჭოს თავმჯდომარე (1)
 • რუსეთის მეოთხე სახელმწიფო სათათბიროს სოციალ-დემოკრატიული (მენშევიკების) ფრაქციის თავმჯდომარე (1)
 • რუსეთის მესამე სახელმწიფო სათათბიროს დეპუტატი (1)
 • რსდმპ ბათუმის კომიტეტის თავმჯდომარე (1)
 • სამხრეთ-დასავლეთის ფრონტის რევოლუციური კომიტეტის წევრი (1)
 • საქართველოს ინტერპარტიული კომიტეტის საინფორმაციო განყოფილების ხელმძღვანელი (1)
 • რსდმპ (მ) ზუგდიდის სამაზრო კომიტეტის წევრი (1)
 • რსდმპ (მ) სამეგრელოს კომიტეტის წევრი (1)
 • აფხაზეთის ასსრ სახალხო სასამართლოს თავმჯდომარე (1)
 • აფხაზეთის ასსრ ჯანმრთელობის განყოფილების გამგე (1)
 • აფხაზეთის ეროვნული საბჭოს თავმჯდომარე (1)
 • საქართველოს რესპუბლიკის საგანგებო რწმუნებული ახალციხეში (1)
 • სამუსლიმანო საქართველოს განმათავისუფლებელი კომიტეტიის წევრი (1)
 • ამიერკავკასიის ერობათა რწმუნებული ბათუმის ოლქში (1)
 • საქართველოს სოციალისტ-რევოლუციონერთა პარტიის ცენტრალური კომიტეტის თავმჯდომარე (1)
 • რსდმპ გურიის კომიტეტის სუფსის რაიონული კომიტეტის წევრი (1)
 • თბილისის ქალაქის საბჭოს თავმჯდომარე (1)
 • ახალციხის სამაზრო ერობის ხმოსანი (1)
 • სოციალ-დემოკრატიული პარტიის არქივარიუსი (1)
 • საქართველოს გარეშე საქმეთა მინისტრის ამხანაგი (1)
 • საქართველოს სოციალ-დემოკრატიული მუშათა პარტიის ტფილისის კომიტეტის თავმჯდომარე (1)
 • საქართველოს პარლამენტის ეროვნულ-დემოკრატიული ფრაქციის თავმჯდომარე (1)
 • საქართველოს "მუშათა კომისია" (1)
 • საქართველოს რესპუბლიკის სამეცნიერო არქივთა დეპარტამენტის გამგე (1)
 • საქართველოს რესპუბლიკის მიწათმოქმედების მინისტრის ამხანაგი (1)
 • ბაქოს ქალაქის სამმართველოს მდივანი (1)
 • საქართველოს რესპუბლიკის სამხედრო სამინისტროს საერთო განყოფილების უფროსი (1)
 • საქართველოს მთავრობის საგანგებო რწმუნებული ბათუმში (1)
 • ქართული ბრიგადის შტაბის უფროსი (1)
 • საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის სამხედრო სამინისტროს საერთო განყოფილების უფროსი (1)
 • საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის მოადგილე (1)
 • ამიერკავკასიის ფედერაციული რესპუბლიკის სამხედრო მინისტრი (1)
 • ამიერკავკასიის ფედერაციული რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარე (1)
 • ამიერკავკასიის კომისარიატის თავმჯდომარე (1)
 • კავკასიის მუშათა და ჯარისკაცთა საოლქო სარევოლუციო ცენტრის თავმჯდომარე (1)
 • ოსეთის ეროვნული საბჭოს თავმჯდომარე (1)
 • საქართველოს სოციალ-დემოკრატიული მუშათა პარტიის წარმომადგენელია სოციალისტური ინტერნაციონალის აღამასრულებელ კომიტეტში (1)
 • რუსეთის მეორე სახელმწიფო სათათბიროს სოციალისტ-რევოლუციონერთა ფრაქციის მდივნის თანაშემწე (1)
 • არმავირის მუშათა და ჯარისკაცთა დეპუტატების საბჭოს თავმჯდომარე (1)
 • ჭიათურის ქალაქის საბჭოს ხმოსანი (1)
 • საქართველოს რესპუბლიკის სავაჭრო წარმომადგენლი ევროპაში (1)
 • საგარეო ვაჭრობის კომიტეტის წევრი (1)
 • საქართველოს ქალაქთა კავშირის თავმჯდომარე (1)
 • ტფილისის საგუბერნიო მომარაგების კომიტეტის თავმჯდომარე (1)
 • სომხეთის რესპუბლიკის სურსათისა და მომარაგების სამინისტროს რწმუნებული საქართველოში (1)
 • საქართველოს სოციალ-დემოკრატიული მუშათა პარტიის არალეგალური ცეკას რწმუნებული აფხაზეთში (1)
 • რსდმპ კოდორის კომიტეტის წევრი (1)
 • ჭიათურის მუშათა და ჯარისკაცთა დეპუტატების საბჭოს აღმასკომის წევრი (1)
 • რუსეთის სოციალ-დემოკრატიული მუშათა პარტიის ჭიათურის კომიტეტის წევრი (1)
 • ქუთაისის საგუბერნიო აღმასკომის თავმჯდომარის მოადგილე (1)
 • სიღნაღის მაზრის კომისარი (1)
 • საქართველოს პარლამენტის სოციალისტ-რევოლუციონერთა ფრაქციის თავმჯდომარე (1)
 • საქართველოს სოციალისტ-რევოლუციონერთა პარტიის ცენტრალური კომიტეტის წევრი (1)
 • კავკასიის ფრონტის კომისარი (1)
 • რუსეთის სოციალისტ-რევოლუციონერთა პარტიის ამიერკავკასიის საოლქო კომიტეტის წევრი (1)
 • კავკასიის არმიის მეორე ყრილობების დელეგატი (1)
 • კავკასიის არმიის პირველი ყრილობების დელეგატი (1)
 • კავკასიის არმიის სამხარეო საბჭოს წევრი (1)
 • ავკასიის მუშათა და ჯარისკაცთა დეპუტატების ცენტრის წევრი (1)
 • არმავირის ქალაქის საბჭოს ხმოსანი (1)
 • აფხაზეთის თავად-აზნაურთა კურიის თავმჯდომარე (1)
 • საქართველოს მთავრობის საგანგებო რწმუნებული თელავის მაზრაში (1)
 • თბილისის მუშათა და ჯარისკაცთა დეპუტატების საბჭოს წევრი (1)
 • რუსეთის სოციალ-დემოკრატიული მუშათა პარტიის ბათუმის კომიტეტის თავმჯდომარე (1)
 • საქართველოს დამოუკიდებლობის კომიტეტის რწმუნებული ბათუმში (1)
 • საქართველოს სოციალ-დემოკრატიული მუშათა პარტიის ბათუმის კომიტეტის თავმჯდომარე (1)
 • საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის მთავრობის რწმუნებული ქალაქ სოჭში (1)
 • ბათუმის მუშათა და ჯარისკაცთა დეპუტატების საბჭოს თავმჯდომარე (1)
 • საქართველოს დამოუკიდებლობის კომიტეტის თავმჯდომარე (1)
 • საქართველოს რესპუბლიკის სახელმწიფო კონტროლიორის ამხანაგი (1)
 • საქართველოს სოციალ-დემოკრატიული მუშათა პარტიის საზღვარგარეთის ბიუროს მდივანი (1)
 • თელავის ქალაქის თავი (1)
 • ამიერკავკასიის შინაგან საქმეთა მინისტრის რწმუნებული თელავის მაზრაში (1)
 • რსდმპ(მ) საზღვარგარეთის ბიუროს მდივანი (1)
 • საქართველოს ეროვნულ-დემოკრატიულ პარტიის მთავარი კომიტეტის წევრი (1)
 • საქართველოს დამცველთა კოლეგიის პრეზიდიუმის წევრი (1)
 • საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის იუსტიციის მინისტრი (1)
 • სამუსლიმანო საქართველოს მეჯლისის წევრი (1)
 • სამუსლიმანო საქართველოს განმანთავისუფლებელი კომიტეტის წევრი (1)
 • საქართველოს სოციალ-დემოკრატიული მუშათა პარტიის ცენტრალური კომიტეტის მდივანი (1)
 • საქართველოს ეროვნულ-დემოკრატიული პარტიის თავმჯდომარის ამხანაგი (1)
 • საქართველოს სოციალ-დემოკრატიული მუშათა პარტიის არალეგალური ტფილისის კომიტეტის თავმჯდომარე (1)
 • სიღნაღის მაზრის "კოლეჟსკი ასსესორი" (1)
 • რსდმპ(მ) გურიიის კომიტეტის წევრი (1)
 • გურიის ქალთა სოციალ-დემოკრატიული ორგანიზაციის ხელმძღვანელი (1)
 • ჭიათურის მაღაროს მუშათა სოციალ-დემოკრატიული ორგანიზაციის ხელმძღვანელი (1)
 • საქართველოს პროფკავშირების საბჭოს წევრი (1)
 • ამიერკავკასიის პროფკავშირების საბჭოს წევრი (1)
 • საქართველოს რესპუბლიკის საგანგებო სასამართლოს წევრი (1)
 • საქართველოს სამხედრო სამინისტროს ვეტერინარიული ნაწილის საგანგებო რწმუნებათა ჩინოვნიკი (1)
 • საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ვეტერინარიულ-სანიტარიული განყოფილების გამგის თანაშემწე (1)
 • "კავკასიის სამმართველოს" ხელმძღვანელი (1)
 • საქართველოს ეროვნულ-დემოკრატიული პარტიის ხაზინადარი (1)
 • საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის წარმომადგენელი გერმანიაში (1)
 • საქართველოს სახალხო გვარდიის მთავარი შტაბის მდივანი (1)
 • საქართველოს სოციალ-დემოკრატიული მუშათა პარტიის თბილისის კომიტეტის წევრი (1)
 • ტფილისის მუშათა და ჯარისკაცთა დეპუტატების საბჭოს აღმასრულებელ კომიტეტის წევრი (1)
 • კავკასიის ნაციონალური კომიტეტის პრეზიდიუმის წევრი (1)
 • საქართველოს ეროვნულ-დემოკრატიული პარტიის თავმჯდომარე (საზღვარგარეთის) (1)
 • კავკასიის კონფედერაციის კომიტეტის წევრი (1)
 • საქართველოს სსრ სახალხო ბანკის საბჭოს წევრი (1)
 • საქართველოს რესპუბლიკის ფინანსთა და მრეწველობა-ვაჭრობის მინისტრის ამხანაგი (1)
 • აფხაზეთის კომისარიატის თავმჯდომარე (1)
 • საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენელი თურქეთში (1)
 • სასკოლო სახელმძღვანელოების გადამამუშავებელი კომისიის წევრი (1)
 • რსდმპ ხარკოვის სტუდენტური ორგანიზაციის თავმჯდომარე (1)
 • საქართველოს სოციალისტ-ფედერალისტთა სარევოლუციო პარტიის მთავარი კომიტეტის თავმჯდომარე (1)
 • „ნაროდნაია ვოლიას“ ოდესის კომიტეტის წევრი (1)
 • ფოთის ქალაქის საბჭოს თავმჯდომარე (1)
 • ფოთის ქალაქის საბჭოს ხმოსანი (1)
 • ტფილისის საგუბერნიო სასურსათო კომისიის გამგეობის წევრი (1)
 • საქართველოს განათლების სამინისტროსთან არსებული სასკოლო კომიტეტის წევრი (1)
 • სოხუმის რევოლუციური სახალხო სასამართლოს წევრი (1)
 • იასის გარნიზონის ჯარისკაცთა და მუშათა დეპუტატების საბჭოს თავმჯდომარე (1)
 • საქართველოს ინეტრპარტიული კომისიის წევრი (1)
 • საქართველოს ინეტრპარტიული კომიტეტის წევრი (1)
 • საქართველოს ეროვნულ-დემოკრატიული პარტიის მთავარი კომიტეტის თავმჯდომარე (1)
 • საქართველოს რესპუბლიკის ფინანსთა და ვაჭრობა-მრეწველობის მინისტრი (1)
 • საქართველოს რესპუბლიკის ფინანსთა და ვაჭრობა-მრეწველობის მინისტრის ამხანაგი (1)
 • საქართველოს სახალხო გვარდიის შორაპნის შტაბის წევრი (1)
 • საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობის საგანგებო რწმუნებულის თანაშემწე თელავის მაზრაში (1)
 • დუშეთის მაზრის კომისარი (1)
 • საქართველოს დამფუძნებელი კრების თავმჯდომარის უფროსი ამხანაგი (1)
 • რუმინეთის ფრონტის კომიტეტის თავმჯდომარე (1)
 • რსდმპ გორის კომიტეტის თავმჯდომარე (1)
 • იორმუღანლოს თემის თავმჯდომარე (1)
 • საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენელი სომხეთის რესპუბლიკაში (1)
 • საქართველოს სოციალისტ-ფედერალისტთა რევოლუციური პარტიის მთავარი კომიტეტის წევრი (1)
 • საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენელი რსფსრ-ში (1)
 • ტფილისის მუშათა და ჯარისკაცთა დეპუტატების საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე (1)
 • საქართველოს ეროვნულ-დემოკრატიული პარტიის მთავარი კომიტეტის თავმჯდომარის ამხანაგი (1)
 • თელავის სამაზრო ერობის ხმოსანი (1)
 • საქართველოს სოციალ-დემოკრატიული მუშათა პარტიის თელავის სამაზრო კომიტეტის თავმჯდომარე (1)
 • რსდმპ სასოფლო კომისიის წევრი (1)
 • საქართველოს სსრ სურსათის სახალხო კომისარიატის კოლეგიის წევრი (1)
 • ოდესის საქალაქო სათათბიროს თავმჯდომარე (1)
 • საქართველოს პროფკავშირების გამგეობის წევრი (1)
 • ტფილისის მუშათა და ჯარისკაცთა საბჭოს აღმასკომის წევრი (1)
 • აფხაზეთის განათლების კომისარი (1)
 • აფხაზეთის ჯანმრთელობის კომისარი (1)
 • საქართველოს რესპუბლიკის გზათა მინისტრი (1)
 • სრულიად რუსეთის ცენტრალური აღმასრულებელი კომიტეტის პირველი მოწვევის წევრი (1)
 • სრულიად რუსეთის მუშათა გლეხთა და ჯარისკაცთა დეპუტატების მეორე ყრილობების დელეგატი (1)
 • სრულიად რუსეთის მუშათა გლეხთა და ჯარისკაცთა დეპუტატების პირველი ყრილობების დელეგატი (1)
 • საქართველოს ეროვნულ-დემოკრატიული პარტიის მთავარი კომიტეტის მდივანი (1)
 • გორის მუშათა და ჯარისკაცთა გაერთიანებული საბჭოს თავმჯდომარე (1)
 • აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარე (1)
 • საქართველოს პარლამენტის ეროვნულ-დემოკრატიული ფრაქციის თავმჯდომარის ამხანაგი (1)
 • აფხაზეთის საკონსტიტუციო დელეგაციის წევრი (1)
 • სოხუმის ოლქის კომისარი (1)
 • საქართველოს დემოკრატიული პარტიის წარმომადგენელი ინტერპარტიულ კომიტეტში (1)
 • საქართველოს დამფუძნებელი კრების ეროვნული ფრაქციის თავმჯდომარე (1)
 • მიწის მესაკუთრეთა ეროვნული პარტიის მთავარი კომიტეტის თავმჯდომარე (1)
 • საქართველოს პარლამენტის დამოუკიდებელი ეროვნულ-დემოკრატიული ფრაქციის თავმჯდომარე (1)
 • საქართველოს დამოუკიდებელი ეროვნულ-დემოკრატიული პარტიის მთავარი კომიტეტის თავმჯდომარე (1)
 • საქართველოს ეროვნული (ინტერპარტიული) საბჭოს და აღმასკომის წევრი (1)
 • ახალციხის ქალაქის თავი (1)
 • თბილისის ქალაქის საბჭოს ხმოსნი (1)
 • საქართველოს სოციალ-დემოკრატიული მუშათა პარტიის პარიზის ორგანიზაციის წევრი (1)
 • საქართველოს სოციალ-დემოკრატიული მუშათა პარტიის თბილისის დეპოს ორგანიზაციის წევრი (1)
 • რუსეთის რკინიგზელთა კავშირის ცენტრალური კომიტეტის წევრი (1)
 • საქართველოს სსრ „მუშათა კომისიის" წევრი (1)
 • საქართველოს სოციალ-დემოკრატიული მუშათა პარტიის თბილისის არალეგალური კომიტეტის თავმჯდომარე (1)
 • საქართველოს რესპუბლიკის შრომის და მომარაგების მინისტრი (1)
 • ტფილისის მუშათა და ჯარისკაცთა დეპუტატების საბჭოს თავმჯდომარის ამხანაგი (1)
 • "დაშნაკცუტიუნის" ავლაბრის კომიტეტის თავმჯდომარე (1)
 • ახალციხის მაზრის სომხური ეროვნული საბჭოს თავმჯდომარე (1)
 • რსდმპ ქუთაისის ახალგაზრდათა ორგანიზაციის თავმჯდომარე (1)
 • რსდმპ ვოლგისპირეთის საოლქო კომიტეტის თავმჯდომარე (1)
 • რსდმპ ქუთაისის კომიტეტის მდივანი (1)
 • საქართველოს სსრ საგეგმო კომისიის საბიუჯეტო-საფინანსო სექციის თავმჯდომარე (1)
 • სსრკ ფინანსთა სახალხო კომისრის რწმუნებულის სამმართველოს ფინანსური ინსპექტორი (1)
 • ქუთაისის ქალაქის თავი (1)
 • საქართველოს დიპლომატიური მისიის თავმჯდომარე ბათუმში (1)
 • საქართველოს რესპუბლიკის მომარაგების კომიტეტის თავმჯდომარე (1)
 • ამიერკავკასიის ფედერაციის მომარაგების კომიტეტის თავმჯდომარე (1)
 • ვოლგისპირეთის გუბერნიის ერობათა ყრილობის აღმასრულებელი ბიუროს თავმჯდომარე (1)
 • ვოლგისპირეთის გუბერნიის კომისარი (1)
 • ახალციხის რევკომის წევრი (1)
 • ვოლგისპირეთის საგუბერნიო საზოგადოებრივი კომიტეტის წევრი (1)
 • ვოლგისპირეთის გუბერნიის ეკონომიკური კომიტეტის მუნიციპალური განყოფილების გამგე (1)
 • რსდმპ კავკასიის კავშირის კომიტეტის აღმასრულებელი ბიუროს წევრი (1)
 • საქართველოს სოციალ-დემოკრატიული მუშათა პარტიის ტფილისის არალეგალური კომიტეტის მდივანი (1)
 • საქართველოს სოციალ-დემოკრატიული მუშათა პარტიის ტფილისის კომიტეტის წევრი (1)
 • საქართველოს რესპუბლიკის წარმომადგენელი უკრაინაში (1)
 • სოციალ-დემოკრატიული პარტიის ფოთის ნავსადგურის კომიტეტის წევრი (1)
 • საქართველოს დამფუძნებელი კრების პერზიდიუმის წევრი (1)
 • დროებითი საგანგებო სასამართლოს წევრი (1)

 • ორგანიზაცია
 • ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოება (11)
 • ჟურნალი "კვალი" (10)
 • თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (9)
 • საქართველოს დამცველთა (ადვოკატთა) კოლეგია (8)
 • საქართველოს ცენტრალური კოოპერატიული კავშირი - "ცეკავშირი" (6)
 • საქართველოს პოლიტიკური წითელი ჯვარი (5)
 • კავკასიის ვექილთა საბჭო (5)
 • ტფილისის ქართული უნივერსიტეტის დამფუძნებელი საზოგადოება (5)
 • გაზეთი "საქართველო" (4)
 • გაზეთი "კლდე" (3)
 • ტფილისის ტრამვაის მუშათა პროფკავშირი (3)
 • საქართველოს სსრ პოლიტკატორღელთა საზოგადოება (3)
 • გაზეთი „Кавказский рабочий листок“ (3)
 • გაზეთი „კლდე“ (3)
 • საქართველოს მწერალთა კავშირი (3)
 • ჟურნალი "ბრძოლა" (3)
 • საქართველოს საისტორიო-საეთნოგრაფიო საზოგადოება (3)
 • მეცხვარეთა კოოპერატიული ამხანაგობა „მწყემსი“ (3)
 • "რადიო თავისუფალი ევროპა - რადიო თავისუფლების" ქართული სექცია (3)
 • გაზეთი „ელვა“ (2)
 • საქართველოს სსრ რევოლუციის მუზეუმი (2)
 • საქართველოს სსრ სახელმწიფო მუზეუმი (2)
 • გაზეთი „მერცხალი“ (2)
 • გაზეთი „სოციალისტ-ფედერალისტი“ (2)
 • ჟურნალი "პრომეთე" (2)
 • ქართული დრამატული საზოგადოება (2)
 • ამერიკული დახმარების ადმინისტრაცია (American Relief Administration) (2)
 • გაზეთი „სახალხო საქმე“ (2)
 • გაზეთი "თანამედროვე აზრი" (2)
 • ქართული სახალხო თეატრი (2)
 • ჟურნალი „სოციალ-დემოკრატი“ (2)
 • საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემია (2)
 • გაზეთი „ერთობა“ (2)
 • გაზეთი „Борьба“ (2)
 • გაზეთი „Новое обозрение“ (2)
 • გაზეთი „ცნობის ფურცელი“ (2)
 • ქუთაისის სახალხო უნივერსიტეტი (2)
 • ამიერკავკასიის კოოპერატივთა ცენტრალური კავშირი (2)
 • გაზეთი "ივერია" (2)
 • მოსკოვის ქართველ სტუდენტთა სათვისტომო (2)
 • კავკასიის საფილოქსერო დასი (2)
 • ჟურნალი "მოგზაური" (2)
 • გაზეთი "ერთობა" (2)
 • გაზეთი "სხივი" (2)
 • გაზეთი "ელვა" (2)
 • ჟურნალი „კვალი" (2)
 • გაზეთი „საქართველო“ (2)
 • ჟურნალი „კვალი“ (1)
 • გაზეთი „სოციალისტ-ფედერალისტი" (1)
 • გაზეთი „მნათობი“ (1)
 • საქართველოს სსრ ფილოსოფიის ინსტიტუტი (1)
 • გაზეთი „საქართველოს რესპუბლიკა“ (1)
 • ჟურნალი "სინათლე" (1)
 • გაზეთი „ლამპარი“ (1)
 • ჟურნალი "ყვავილი" (1)
 • საქართველოს თავისუფლების ლიგა (1)
 • რაჭული მევენახეობის საზოგადოებრივი კოოპერატივი „ხვანჭკარა“ (1)
 • ჟურნალი "ბრძოლის ხმა" (1)
 • გურიის სახალხო ბიბლიოთეკა (1)
 • ჟურნალი ჩვენი დროშა" (1)
 • ბაქოს ქართული სალიტერატურო-სამხატვრო წრე (1)
 • ჟურნალი „განთიადი“ (1)
 • ჟურნალი "გრდემლი" (1)
 • ჟურნალი „წყარო“ (1)
 • ქართული სიტყვაკაზმული მწერლობის საზოგადოება (1)
 • ქართველ პოლიტიკურ გადასახლებულთა კოლონია როსტოვში (1)
 • სურების სახალხო სკოლა (1)
 • სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივი „წარმოკავშირის“ (1)
 • პეტრიწის სახელობის საფილოსოფიო საზოგადოება (1)
 • გაზეთი „Русская воля“ (1)
 • ჭიათურის მანგანუმის საექსპორტო საზოგადოება „ჩემო“ (1)
 • ჟურნალი „Искра“ (1)
 • სამუსლიმანო საქართველოს განთავისუფლების კომიტეტი (1)
 • გაზეთი „განახლებული მესხეთი“ (1)
 • ხულოს ღარიბთა კომიტეტი (1)
 • გაზეთი„თანამედროვე აზრი" (1)
 • მიწის ერთობლივად დამუშავების ხულოს ამხანაგობა (1)
 • გაზეთი „ცხოვრება“ (1)
 • ქუთაისის დრამატული წრე (1)
 • ტფილისის სახალხო უნივერსიტეტი (1)
 • საქართველოს სსრ ცენტრალურ არქივი (1)
 • ჟურნალი „Современник“ (1)
 • გაზეთი „Народное богатство“ (1)
 • ჭიათურის შავი ქვის სააქციონერო საზოგადოება (1)
 • ჟურნალი „Колокол“ (1)
 • ჟურნალი „Современность“ (1)
 • გაზეთი „დროება“ (1)
 • გაზეთი „კრებული“ (1)
 • ჟურნალი „დროშა“ (1)
 • გაზეთი „Тифлисский вестник“ (1)
 • გაზეთი „Голос“ (1)
 • გაზეთი „Обзор“ (1)
 • ჟურნალი „Отечественные записки“ (1)
 • ტყიბულის ქვანახშირის მწარმოებელი სააქციო საზოგადოება „ნახშირი" (1)
 • გორის ქალთა ინტერნაციონალური კავშირი (1)
 • კოოპერატივი „Возрождение“ (1)
 • საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის ხელნაწერთა ინსტიტუტი (1)
 • საქართველოს საისტორიო-საეთნოგრაფიო მუზეუმი (1)
 • ქართველ მუსლიმთა კომიტეტი (1)
 • Кавказ (1)
 • გაზეთ „აზრი“ (1)
 • ჟურნალი „მოგზაური“ (1)
 • ჟურნალი „დროება“ (1)
 • გაზეთი „ახალი ცხოვრება (1)
 • გაზეთი „სახალხო გაზეთი“ (1)
 • გაზეთი „სახალხო ფურცელი" (1)
 • გაზეთი „კომუნისტი“ (1)
 • ლიტერატურული დაჯგუფება „არიფიონი“ (1)
 • ჟურნალი „Экономист России“ (1)
 • გაზეთი „ახალი გზა“ (1)
 • სრულიად რუსეთის ერობათა კავშირი (1)
 • ჟურნალი „ჩვენი დროშა“ (1)
 • ჟურნალი „კოოპერაცია“ (1)
 • გაზეთი „სახალხო ფურცელი“ (1)
 • თბილისის კოოპერატივი „მეურნე“ (1)
 • გაზეთი „ზვირთი“ (1)
 • ტარტუს ქართველ სტუდენტთა სათვისტომო (1)
 • გაზეთი „ტრიბუნა“ (1)
 • გაზეთი „სახალხო საქმიე“ (1)
 • ჟურნალი „ჯეჯილი“ (1)
 • გაზეთი „შრომა" (1)
 • მასწავლებელთა სახლი (1)
 • „თავისუფალი გიმნაზია“ (1)
 • ჟურნალი „მახვილი“ (1)
 • ალმანახი „პირველი ტალღა“ (1)
 • ჟურნალი „ერი“ (1)
 • გაზეთი „გლეხი“ (1)
 • ჟურნალი „საქართველოს მოამბე“ (1)
 • ჟურნალი „თავისუფალი საქართველო“ (1)
 • თბილისის მკერავთა პროფკავშირი (1)
 • საქართველოს წითელი ჯვარი (1)
 • ჟურნალი „ახალი კვალი“ (1)
 • გაზეთი „დამოუკიდებელი საქართველო“ (1)
 • გაზეთი „Νέα Ζωή“ (1)
 • საბერძნეთის კავკასიელთა კავშირი (1)
 • გაზეთ „ივერია“ (1)
 • საქართველოს სსრ მხარეთმცოდნეობის საზოგადოება (1)
 • გაზეთი „შრომა“ (1)
 • გაზეთი „მიწა“ (1)
 • გაზეთი „ქართული გაზეთი“ (1)
 • გაზეთი „მზე“ (1)
 • თელავის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი (1)
 • გაზეთი „ფასკუნჯი“ (1)
 • ჟურნალი „Заря“ (1)
 • ჟურნალი „პრომეთე“ (1)
 • კიევის ქართული სათვისტომო (1)
 • ჟურნალი „სოციალისტ-ფედერალისტი“ (1)
 • საფრანგეთის ქართველ ჟურნალისტთა კავშირი (1)
 • სრულიად რუსეთის საერობო კავშირი (1)
 • ამიერკავკასიის მომხმარებელ საზოგადოებათა კავშირი (1)
 • ქართული საქველმოქმედო საზოგადოება (1)
 • პრომეთეს ვარშავის კლუბი (1)
 • სამუსლიმანო საქართველოს განმანთავისუფლებელი კომიტეტი (1)
 • გაზეთი „Черноморское эхо“ (1)
 • გაზეთი "ახალგზელი" (1)
 • „Северный курьер“ (1)
 • გაზეთი „Бакинские известия“ (1)
 • გაზეთი „Баку“ (1)
 • გაზეთი „Возрождение“ (1)
 • გაზეთი „Вольна“ (1)
 • გაზეთი „Жизнь“ (1)
 • გაზეთი „Наша жизнь“ (1)
 • გაზეთი „Молот“ (1)
 • გაზეთი „Трибуна“ (1)
 • გაზეთი „Край“ (1)
 • გაზეთი „Наш край“ (1)
 • გაზეთი „Понедельник“ (1)
 • ნიკო მარის სახელობის სამეცნიერო ინსტიტუ (1)
 • „Начало“ (1)
 • გაზეთი "ერი" (1)
 • ქართველ მწერალთა და ჟურნალისტთა კავშირი (1)
 • გაზეთი "ბრძოლის ხმა" (1)
 • გაზეთი "ფონი" (1)
 • საქართველოს ცენტრალური კოოპერაციული კავშირი (1)
 • საქართველოს დამცველთა (ადვოკატთა) კოლეგიის წევრი (1)
 • ბაქოს სახალხო უნივერსიტეტი (1)
 • გაზეთი "მარცვალი" (1)
 • მეცხვარეთა კოოპერატიული ამხანაგობა „მწყემსი" (1)
 • საქართველოს სსრ „წითელი ჯვარი“ (1)
 • ტამიშის საკრედიტო საზოგადოება (1)
 • „დამონებულ ერთა პროგრესული სტუდენტობის ორგანიზაციათა ფედერაცია" (1)
 • „Жизнь“ (1)
 • „Новое слово“ (1)
 • გაზეთი „არმენია“ (1)
 • ჟურნალი "სამშობლო" (1)
 • გაზეთი "სამშობლო" (1)
 • გაზეთი "იმერეთი" (1)
 • ქუთაისის საოლქო სასამართლოს ვექილთა თანაშემწეების კორპორაცია (1)
 • ჟურნალი "თავისუფალი საქართველო" (1)
 • ჟურნალი "სოციალისტური აზრი" (1)
 • ჟურნალი "მებრძოლი საქართველო" (1)
 • ქუთაისის ვექილთა კორპორაცია (1)
 • გაზეთი „სამშობლო“ (1)
 • საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა (1)
 • საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო კავშირი (1)
 • საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო ბანკი (1)
 • კლუბი "პრომეთე" (1)
 • თბილისის ვექილთა კორპორაცია (1)
 • ჟურნალი „Журнал журналов“ (1)
 • გაზეთი "ახალი გზა" (1)
 • გაზეთი "ახალი აზრი" (1)
 • ბერლინის ქართული სათვისტომო (1)
 • ამიერკავკასიის ვეტერინარ ექიმთა საბჭოს წევრი (1)
 • მელიტონ ბალანჩივაძის ქართული ეთნოგრაფიული გუნდი (1)
 • საქართველოს სასცენო მოღვაწეთა ყრილობა (1)
 • გაზეთი "Kaukasische Post​" (1)
 • სასოფლო-სამეურნეო საზოგადოებრივი მაღაზია „Доверие“ (1)
 • გურიის ქალთა საზოგადოება (1)
 • ნატანების რაიონული კოოპერატივთა კავშირი (1)
 • სამტრედიის საჯარო ბიბლიოთეკა (1)
 • ბაქოს მუშათა საკვირაო სკოლა (1)
 • გაზეთი "სახალხო საქმე" (1)
 • ჟურნალი "მგზავრი" (1)
 • ბათუმის საურთიერთო ნდობის საზოგადოების ბანკი (1)
 • გაზეთი "სხივი“ (1)
 • საქართველოს საკათალიკოსო საბჭო (1)
 • "რადიო თავისუფალი ევროპა - რადიო თავისუფლების“ ქართული სექცია (1)
 • ამიერკავკასიის მომხმარებელთა საზოგადოებების კავშირი (1)
 • სრულიად რუსეთის კოოპერაციული ბანკის (მოსკოვის სახალხო ბანკის) ამიერკავკასიის განყოფილება (1)
 • გაზეთი „სამშობლოსათვის“ (1)
 • ჟურნალი „ლამპარი“ (1)
 • ჭიათურის სახალხო ბიბლიოთეკა (1)
 • ჭიათურის სახალხო თეატრი (1)
 • ჭიათურის საკვირაო სკოლა (1)
 • ფოთის სახლახო ბიბლიოთეკა (1)
 • ჟურნალი „კრებული“ (1)
 • გურიის სავაჭრო-სამრეწველო ამხანაგობა „შუამავალი" (1)
 • გაზეთი „განთიადი“ (1)
 • გაზეთი "ახალი სხივი" (1)
 • გაზეთი "განახლებული მესხეთი" (1)
 • ჟურნალი „ეკალი“ (1)
 • განათლების მუშაკთა პროფკავშირი (1)
 • ოდესის ქართველ და კავკასიელ სტუდენტთა სათვისტომო (1)
 • გაზეთი „ივერია“ (1)
 • ჟურნალი „საქართველო“ (1)
 • ტფილისის საადგილმამულო ბანკი (1)
 • ხარკოვის ქართველი სტუდენტთა სათვისტომო (1)
 • სსრ ჯანმრთელობის სახალხო კომისარიატის სანიტარულ-ჰიგიენური სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი (1)
 • იურევის ქართველ სტუდენტთა სათვისტომო (1)
 • გაერთიანებული სათვისტომოებისა და ორგანიზაციების საკავშირო საბჭო (1)
 • ტასეევოს პოლიტიკურ გადასახლებულთა კოლონია (1)
 • საქართველოს სსრ დერმატოლოგიური ინსტიტუტი (1)
 • საქართველოს სსრ სოფლის კავშირი (1)
 • ომში დაჭრილთა და დასახიჩრებულთა ტფილისის კომიტეტი (1)
 • ტფილისის მუშათა კოოპერატიული კავშირი (1)
 • ქართველ ებრაელთა ასოციაცია (1)
 • ჟურნალი "რიჟრაჟი" (1)
 • პრაღის ქართველთა კოლონია (1)
 • ჟურნალი "დილა" (1)
 • გაზეთი "ქართული გაზეთი" (1)
 • გაზეთი „Русские ведомости“ (1)
 • გაზეთი „Голос минувщего“ (1)
 • მოსკოვის ქართველთა სათვისტომოს კულტურული და სამეცნიერო საზოგადოება (1)
 • გაზეთი "სალი კლდე" (1)
 • გაზეთი "პიტალო კლდე" (1)
 • პარიზის საბჭოთა საქართველოს მოქალაქეების კოლონია (1)
 • გაზეთი "ახალი საქართველო" (1)
 • აფხაზეთის ასსრ დამცველთა (ადვოკატთა) კოლეგია (1)
 • გაზეთი „საქართველოს სახალხო მეურნეობა" (1)
 • პეტერბურგის ქართველ სტუდენტთა სათვისტომო (1)
 • საეკლესიო მუზეუმის კომიტეტი (1)
 • რუსეთის არქეოლოგიური საზოგადოება (1)
 • აღმოსავლეთის შესწავლის საზოგადოების ტფილსის განყოფილება (1)
 • მოსკოვის არქეოლოგიური საზოგადოების კავკასიის განყოფილება (1)
 • კავკასიის საისტორიო-არქეოლოგიური ინსტიტუტი (1)
 • ქართული წიგნის გამომცემელთა ამხანაგობა (1)
 • ტფილისის სათავადაზნაურო ბანკი (1)
 • ქუთაისის სათავადაზნაურო ბანკი (1)
 • გაზეთი "აზრი" (1)
 • გაზეთი „Приволжский край“ (1)
 • ჟურნალი „ეკონომისტი“ (1)
 • კავკასიის სამეურნეო საზოგადოება (1)
 • 1893 - 1965
  ჰაიდარ აბაშიძე
  1891 - 1938
  ტიგრან ავეტისიანი
  1884 - 1960
  შალვა ალექსი-მესხიშვილი
  1887 - 1943
  შალვა ამირეჯიბი
  1876 - უცნობია
  კონსტანტინე ანდრონიკაშვილი
  1887 - 1937
  გიორგი ანჯაფარიძე
  1880 - 1965
  რაჟდენ არსენიძე
  1889 - 1953
  ალექსანდრე ასათიანი
  1887 - 1937
  რუბენ აუშტროვი
  1875 - 1942
  ვლადიმერ ახმეტელაშვილი
  1879 - 1937
  სვიმონ ახმეტელაშვილი
  1878 - 1937
  ილია ბადრიძე
  1886 - უცნობია
  ვასილ ბაკურაძე
  1874 - 1937
  იესე ბარათაშვილი
  1891 - 1937
  პავლე ბერიშვილი
  1866 - 1932
  ერიკ ბერნშტეინი
  1878 - 1938
  პაულ ბიული
  1885-08 - 1937
  ელისაბედ ბოლქვაძე
  1883 - 1937
  გიორგი გაგლოევი
  1882 - 1954
  ევგენი გეგეჭკორი