შესახებ
English
ტფილისის მუშათა დეპუტატთა საბჭომ აღმასკომი აირჩია
1917 ტფილისის მუშათა დეპუტატთა საბჭომ აღმასკომი აირჩია
1917-03-17