შესახებ
English
პეტროგრადში რევოლუცია მოხდა. ნიკოლოზ II გადადგა
1917 პეტროგრადში რევოლუცია მოხდა. ნიკოლოზ II გადადგა
1917-03-12