შესახებ
English
საქართველოს დამფუძნებელი კრების დეპუტატები
1919 საქართველოს დამფუძნებელი კრების პირველი სხდომა გაიხსნა საქართველოს დამფუძნებელი კრების დეპუტატები


სქესი

ეროვნება

სოციალური წარმოშობა

სოციალური სტატუსი

განათლება

პროფესიები

აღმსარებლობა

პოლიტიკური პარტია

რეპრესია

დაბადების თარიღი

გარდაცვალების თარიღი

დაბადების ადგილი

გარდაცვალების ადგილი

საცხოვრებელი ადგილი

თანამდებობა
 • ბათუმის ქალაქის საბჭოს ხმოსანი (1)
 • ამიერკავკასიის სეიმის დეპუტატი (1)
 • საქართველოს ინტერპარტიული კომიტეტის წევრი (1)
 • საქართველოს დამფუძნებელი კრების თავმჯდომარე (1)
 • საქართველოს დამფუძნებელი კრების დეპუტატი (1)
 • საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის დელეგაციას თავმჯდომარე პარიზის საზავო კონფერენციაზე (1)
 • საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე (1)
 • საქართველოს პარლამენტის დეპუტატი (1)
 • ამიერკავკასიის სეიმის თავმჯდომარე (1)
 • საქართველოს ეროვნული საბჭოს წევრი (1)
 • რსდმპ ბათუმის კომიტეტის თავმჯდომარე (1)
 • რუსეთის დამფუძნებელი კრების დეპუტატი (1)
 • სრულიად რუსეთის საბჭოების ცენტრალური აღმასრულებელი კომიტეტის თავმჯდომარე (1)
 • პეტროგრადის მუშათა და ჯარისკაცთა დეპუტატების საბჭოს თავმჯდომარე (1)
 • რუსეთის მეოთხე სახელმწიფო სათათბიროს სოციალ-დემოკრატიული (მენშევიკების) ფრაქციის თავმჯდომარე (1)
 • რუსეთის მეოთხე სახელმწიფო სათათბიროს დეპუტატი (1)
 • რუსეთის მესამე სახელმწიფო სათათბიროს დეპუტატი (1)
 • ტფილისის ქალაქის საბჭოს ხმოსანი (1)
 • საქართველოს სოციალ-დემოკრატიული მუშათა პარტიის საზღვარგარეთის ბიუროს წევრი (1)

 • ორგანიზაცია
  1864 - 1926
  ნიკოლოზ ჩხეიძე