შესახებ
English

1917
1918
1919
1920
1921
1922
1924
დროის ხაზი
1917-03-12
პეტროგრადში რევოლუცია მოხდა. ნიკოლოზ II გადადგა
1917-03-17
ტფილისის მუშათა დეპუტატთა საბჭომ აღმასკომი აირჩია
1917-03-22
დაარსდა - "ოზაკომი", ამიერკავკასიის განსაკუთრებული კომიტეტი
1917-03-25
საქართველოს მართლმადიდებელმა ეკლესიამ ავტოკეფალია აღიდგინა
1917-04-17
ჩატარდა საქართველოს პირველი ინტერპარტიული სხდომა
1917-04-19
გამოვიდა ქალთა გაზეთის - "ხმა ქართველი ქალისა" პირველი ნომერი
1917-05-04
ტფილისში ჩატარდა რუსეთის სოციალისტ-რევოლუციონერთა პარტიის პირველი ლეგალური კონფერენცია
1917-05-26
ტფილისში ჩატარდა საქართველოს სოციალისტ-ფედერალისტთა სარევოლუციო პარტიის პირველი ლეგალური ყრილობა
1917-06-17
ტფილისში დაფუძნდა საქართველოს ეროვნულ-დემოკრატიული პარტია
1917-07-02
ტფილისში ჩატარდა ამიერკავკასიის გლეხთა პირველი ყრილობა
1917-07-08
დაიწყო საქალაქო თვითმმართველობების პირველი დემოკრატიული არჩევნები
1917-07-10
ტფილისში ჩატარდა სოციალ-დემოკრატიული მუშათა პარტიის პირველი ლეგალური კონფერენცია
1917-11-07
პეტროგრადში ბოლშევიკური გადატრიალება მოხდა
1917-11-15
დაარსდა ამიერკავკასიის კომისარიატი
1917-11-25
დაიწყო სრულიად რუსეთის დამფუძნებელი კრების არჩევნები
1917-12-02
ტფილისში გაიხსნა საქართველოს ეროვნული ყრილობა
1917-12-07
საქართველოს ეროვნულმა ყრილობამ აირჩია ეროვნული საბჭო
1917-12-12
ტფილისის წითელმა გვარდიამ არსენალი აიღო