შესახებ
English
პეტროგრადში ბოლშევიკური გადატრიალება მოხდა
1917 პეტროგრადში ბოლშევიკური გადატრიალება მოხდა
1917-11-07