შესახებ
English
ტფილისის წითელმა გვარდიამ არსენალი აიღო
1917 ტფილისის წითელმა გვარდიამ არსენალი აიღო
1917-12-12