შესახებ
English
დაარსდა ამიერკავკასიის კომისარიატი
1917 დაარსდა ამიერკავკასიის კომისარიატი
1917-11-15
 


ამიერკავკასიის კომისარიატის შემადგენლობა


თავმჯდომარე და შრომის კომისარი - ევგენი გეგეჭკორი


წევრები:

აკაკი ჩხენკელი (ს/დ) - შინაგან საქმეთა კომისარი

გაზარ ტერ-გაზარიანი (ს/დ) - სურსათის კომისარი


ანატოლი ნერუჩევი (ს/რ) - მიწათმოქმედების კომისარი
დმიტრი დონსკოი (ს/რ) - სამხედრო-საზღვაო კომისარი


ჰამაზასპ (ამო) ოგანჯანიანი (დაშნაკცუტიუნი) - სახელმწიფო მეურვეობის კომისარი

ქრისტეფორე კარჩიკიანი (დაშნაკცუტიუნი) - ფინანსთა კომისარიფათჰ ალი-ხან ხოისკი (მუსავათი) - სახალხო განათლების კომისარი

მამედ იუსუფ ჯაფაროვი (მუსავათი) - ვაჭრობა-მრეწველობის კომისარი

ხუდად-ბეგ მელიქ ასლანოვი (მუსავათი) - გზათა დაკავშირების კომისარი

ჰალილ-ბეკ ხას-მამედოვი (მუსავათი) - სახელმწიფო კონტროლის კომისარი


შალვა ალექსი-მესხიშვილი (ფედერალისტი) - იუსტიციის კომისარი