შესახებ
English
დაიწყო საქალაქო თვითმმართველობების პირველი დემოკრატიული არჩევნები
1917 დაიწყო საქალაქო თვითმმართველობების პირველი დემოკრატიული არჩევნები
1917-07-08