შესახებ
English
დაარსდა - "ოზაკომი", ამიერკავკასიის განსაკუთრებული კომიტეტი
1917 დაარსდა - "ოზაკომი", ამიერკავკასიის განსაკუთრებული კომიტეტი
1917-03-22