შესახებ
English
საქართველოს ეროვნული ყრილობის სხდომები
1917 ტფილისში გაიხსნა საქართველოს ეროვნული ყრილობა საქართველოს ეროვნული ყრილობის სხდომები