შესახებ
English
საქართველოს დამფუძნებელი კრების დეპუტატები
1919 საქართველოს დამფუძნებელი კრების პირველი სხდომა გაიხსნა საქართველოს დამფუძნებელი კრების დეპუტატები


სქესი

ეროვნება

სოციალური წარმოშობა

სოციალური სტატუსი

განათლება

პროფესიები

აღმსარებლობა

პოლიტიკური პარტია

რეპრესია

დაბადების თარიღი

გარდაცვალების თარიღი

დაბადების ადგილი

გარდაცვალების ადგილი

საცხოვრებელი ადგილი
 • თბილისი (28)
 • ქუთაისი (16)
 • მოსკოვი (15)
 • პეტერბურგი (11)
 • პარიზი (7)
 • ბათუმი (5)
 • ტარტუ (5)
 • სტამბოლი (4)
 • ჟენევა (4)
 • ოდესა (3)
 • ლაიფციგი (2)
 • გორი (2)
 • ბაქო (2)
 • ფოთი (2)
 • ხარკოვი (2)
 • სოხუმი (2)
 • ირკუტსკი (2)
 • ბერლინი (2)
 • ოზურგეთი (2)
 • მარტვილი (2)
 • ლევილი (2)
 • ენისეისკი (2)
 • იაროსლავლი (2)
 • უსოლიე (1)
 • ხერსონი (1)
 • ვოლეისკი (1)
 • ტასეევო (1)
 • ქვიშხეთი (1)
 • შარდომეთი (1)
 • ნიუ-იორკი (1)
 • ლანჩხუთი (1)
 • ლონდონი (1)
 • იაკუტია (1)
 • გორისა (1)
 • კიევი (1)
 • საქარა (1)
 • სუზდალი (1)
 • ობუჯი (1)
 • ოქუმი (1)
 • ხონი (1)
 • ვენა (1)
 • კახი (1)
 • გომი (1)
 • ალმათი (1)
 • თელავი (1)
 • კიწია (1)
 • ტარი (1)
 • ობის კამენი (1)
 • ჟიგალოვო (1)
 • სოჩხეთი (1)
 • მიუნხენი (1)
 • ნოქალაქევი (1)
 • პარიზი. (1)
 • მოდინახე (1)
 • ილემი (1)
 • ღანირი (1)
 • როსტოვი (1)
 • ასტრახანი (1)
 • საირხე (1)
 • თეკლათი (1)
 • ტომსკი (1)
 • რომი (1)
 • მადრიდი (1)
 • ახაშენი (1)
 • ყვარელი (1)
 • ღარი (1)

 • თანამდებობა
 • საქართველოს დამფუძნებელი კრების დეპუტატი (33)
 • საქართველოს პარლამენტის დეპუტატი (28)
 • საქართველოს ეროვნული საბჭოს წევრი (26)
 • ამიერკავკასიის სეიმის დეპუტატი (11)
 • საქართველოს ეროვნულ-დემოკრატიული პარტიის მთავარი კომიტეტის წევრი (5)
 • საქართველოს სახალხო გვარდიის მთავარი შტაბის წევრი (4)
 • საქართველოს სოციალ-დემოკრატიული მუშათა პარტიის საზღვარგარეთის ბიუროს წევრი (3)
 • თბილისის ქალაქის საბჭოს ხმოსანი (3)
 • რუსეთის მეორე სახელმწიფო სათათბიროს დეპუტატი (3)
 • რუსეთის დამფუძნებელი კრების დეპუტატი (3)
 • ტრაპიზონის საზავო მოლაპარაკებების დელეგატი (3)
 • ბათუმის საზავო მოლაპარაკებების დელეგატი (2)
 • საქართველოს რესპუბლიკის გარეშე საქმეთა მინისტრი (2)
 • საქართველოს სოციალ-დემოკრატიული მუშათა პარტიის არალეგალური ცენტრალური კომიტეტის წევრი (2)
 • ქუთაისის ქალაქის საბჭოს ხმოსანი (2)
 • ქუთაისის გუბერნიის კომისარი (2)
 • რუსეთის დემოკრატიული თათბირის დელეგატი (2)
 • ქუთაისის მუშათა და ჯარისკაცთა დეპუტატების საბჭოს თავმჯდომარის ამხანაგი (2)
 • საქართველოს დამოუკიდებლობის კომიტეტის წევრი (2)
 • საქართველოს ეროვნული საბჭოს თავმჯდომარის ამხანაგი (2)
 • საქართველოს რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა მინისტრის ამხანაგი (2)
 • საქართველოს სოციალ-დემოკრატიული მუშათა პარტიის ცენტრალური კომიტეტის წევრი (2)
 • რუსეთის პირველი სახელმწიფო სათათბიროს დეპუტატი (2)
 • ტფილისის მუშათა და ჯარისკაცთა დეპუტატების საბჭოს წევრი (2)
 • საქართველოს სოციალ-დემოკრატიული მუშათა პარტიის არალეგალური ცენტრალური კომიტეტის პრეზიდიუმის წევრი (2)
 • ბათუმის ქალაქის თავი (2)
 • კავკასიის გათავისუფლების კომიტეტის წევრი (2)
 • საქართველოს რესპუბლიკის იუსტიციის მინისტრი (2)
 • ტფილისის მუშათა და ჯარისკაცთა დეპუტატების საბჭოს პროპაგანდისტთა კოლეგიის თავმჯდომარე (1)
 • სოხუმის ქალაქის გამგეობის წევრი (1)
 • სრულიად რუსეთის ერობების და ქალაქთა კავშირების არმიის მომარაგების კომიტეტის განყოფილების გამგე (1)
 • ამიერკავკასიის სფსრ შინავაჭრობის სახალხო კომისარიატის სტატისტიკურ-ეკონომიკური სამმართველოს უფროსის მოადგილე (1)
 • რსდმპ იმერეთ-სამეგრელოს კომიტეტის წევრი (1)
 • საქართველოს რესპუბლიკის გარეშე საქმეთა მინისტრის ამხანაგი (1)
 • საქართველოს დამოუკიდებლობის კომიტეტი (1)
 • საქართველოს სოციალ-დემოკრატიულ პარტიას წარმომადგენელი სოციალისტურ ინტერნაციონალში (1)
 • საქართველოს რესპუბლიკის წარმომადგენლი მოკავშირეთა არმიის სარდალსა და ოსმალეთის მთავრობასთან (1)
 • საქართველოს ქალაქთა კავშირის თავმჯდომარის ამხანაგი (1)
 • საქართველოს რესპუბლიკის მიწათმოქმედების მინისტრი (1)
 • საქართველოს სოციალ-დემოკრატიული მუშათა პარტიის არალეგალური ცენტრალური ბიუროს თავმჯდომარე (1)
 • საქართველოს სსრ სახალხო მეურნეობის უმაღლესი საბჭოს მომარაგების საბჭოს თავმჯდომარე (1)
 • თბილისის სამაზრო ერობის თავმჯდომარე (1)
 • საქართველოს დამფუძნებელი კრების პრეზიდიუმის წევრი (1)
 • თბილისის სამაზრო ერობის ხმოსანი (1)
 • საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენელი რსფსრ-ში (1)
 • საქართველოს დამფუძნებელი კრების მდივანი (1)
 • ტფილისის მუშათა და ჯარისკაცთა დეპუტატების საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე (1)
 • რსდმპ ტფილისის კომიტეტის წევრი (1)
 • რსდმპ გურიის კომიტეტის წევრი (1)
 • რსდმპ ქუთაისის კომიტეტის თავმჯდომარე (1)
 • საქართველოს ეროვნულ-დემოკრატიული პარტიის მთავარი კომიტეტის თავმჯდომარის ამხანაგი (1)
 • თელავის სამაზრო ერობის ხმოსანი (1)
 • თბილისის ქალაქის გამგეობის წევრი (1)
 • საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენელი გერმანიაში (1)
 • საქართველოს პარლამენტის სოციალ-დემოკრატიულ ფრაქციის თავმჯდომარე (1)
 • ამიერკავკასიის განსაკუთრებული კომიტეტის („ოზაკომი“) წევრი (1)
 • ამიერკავკასიის ფედერაციის მთავრობის თავმჯდომარე (1)
 • ამიერკავკასიის დელეგაციის ხელმძღვანელი ბათუმის საზავო მოლაპარაკებებზე (1)
 • ამიერკავკასიის დელეგაციის ხელმძღვანელი ტრაპიზონის საზავო მოლაპარაკებებზე (1)
 • ამიერკავკასიის საგარეო საქმეთა კომისარი (1)
 • საქართველოს დამფუძნებელი კრების სოციალ-დემოკრატიული ფრაქციის თავმჯდომარე (1)
 • საქართველოს რესპუბლიკის სრულუფლებიან წარმომადგენლი საფრანგეთში (1)
 • საქართველოს რესპუბლიკის დელეგაციის თავმჯდომარე გენუის კონფერენციაზე (1)
 • ამიერკავკასიის შინაგან საქმეთა კომისარი (1)
 • რსდმპ ტფილისის კომიტეტის თავმჯდომარე (1)
 • საქართველოს ეროვნული საბჭოსპრეზიდიუმის წევრი (1)
 • საქართველოს ეროვნული საბჭოს დეპუტატი (1)
 • რუსეთის მეორე სახელმწიფო სათათბიროს სოციალ-დემოკრატიული ფრაქციის თავმჯდომარე (1)
 • ამიერკავკასიის ფედერაციის საგარეო საქმეთა მინისტრი (1)
 • რუსეთის მეოთხე სახელმწიფო სათათბიროს დეპუტატი (1)
 • საქართველოს სოციალ-დემოკრატიული მუშათა პარტიის თელავის სამაზრო კომიტეტის თავმჯდომარე (1)
 • საქართველოს სოციალისტ-რევოლუციონერთა პარტიის ცენტრალური კომიტეტის თავმჯდომარე (1)
 • ირკუტსკის მუშათა და ჯარისკაცთა დეპუტატების საბჭოს წევრი (1)
 • საქართველოს რესპუბლიკის შრომის მინისტრის ამხანაგი (1)
 • ამიერკავკასიის შრომის კომისრის ამხანაგი (1)
 • პეტროგრადის მუშათა და ჯარისკაცთა დეპუტატების​ საბჭოს მენშევიკ-ესერთა ბლოკის თავმჯდომარე (1)
 • სრულიად რუსეთის საბჭოების ყრილობის წარმომადგენელი დროებით კოალიციურ მთავრობაში (1)
 • ქუთაისის საგუბერნიო აღმასრულებელი კომიტეტის წევრი (1)
 • ქუთაისის მუშათა და ჯარისკაცთა დეპუტატების საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტის წევრი (1)
 • ქალაქ ქუთაისის კომისარი (1)
 • რუსეთის ფოსტა-ტელეგრაფის მინისტი (1)
 • რუსეთის შინაგან საქმეთა მინისტრი (1)
 • საქართველოს დემოკრატიული პარტიის წარმომადგენელი ინტერპარტიულ კომიტეტში (1)
 • რსდმპ სასოფლო კომისიის წევრი (1)
 • საქართველოს სსრ სახალხო ბანკის საბჭოს წევრი (1)
 • საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის მოადგილე (1)
 • ამიერკავკასიის ფედერაციული რესპუბლიკის სამხედრო მინისტრი (1)
 • ამიერკავკასიის ფედერაციული რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარე (1)
 • ამიერკავკასიის კომისარიატის თავმჯდომარე (1)
 • კავკასიის მუშათა და ჯარისკაცთა საოლქო სარევოლუციო ცენტრის თავმჯდომარე (1)
 • ტფილისის ქალაქის საბჭოს ხმოსანი (1)
 • საქართველოს სახალხო გვარდიის მთავარი შტაბის მდივანი (1)
 • საქართველოს სოციალ-დემოკრატიული მუშათა პარტიის თბილისის კომიტეტის წევრი (1)
 • ტფილისის მუშათა და ჯარისკაცთა დეპუტატების საბჭოს აღმასრულებელ კომიტეტის წევრი (1)
 • კავკასიის ნაციონალური კომიტეტის პრეზიდიუმის წევრი (1)
 • საქართველოს ეროვნულ-დემოკრატიული პარტიის თავმჯდომარე (საზღვარგარეთის) (1)
 • კავკასიის კონფედერაციის კომიტეტის წევრი (1)
 • საქართველოს ეროვნულ-დემოკრატიული პარტიის ხაზინადარი (1)
 • სტამბოლის საზავო მოლაპარაკებების დელეგატი (1)
 • საქართველოს ეროვნულ-დემოკრატიული პარტიის თავმჯდომარის ამხანაგი (1)
 • საქართველოს სოციალ-დემოკრატიული მუშათა პარტიის საზღვარგარეთის ბიუროს მდივანი (1)
 • სტამბოლის პოლიტიკური კომისიის წევრი (1)
 • საქართველოს სოციალ-დემოკრატიული მუშათა პარტიის ცენტრალური კომიტეტის მდივანი (1)
 • თბილისის მუშათა და ჯარისკაცთა დეპუტატების საბჭოს წევრი (1)
 • რუსეთის სოციალ-დემოკრატიული მუშათა პარტიის ბათუმის კომიტეტის თავმჯდომარე (1)
 • საქართველოს დამოუკიდებლობის კომიტეტის რწმუნებული ბათუმში (1)
 • საქართველოს სოციალ-დემოკრატიული მუშათა პარტიის ბათუმის კომიტეტის თავმჯდომარე (1)
 • საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის მთავრობის რწმუნებული ქალაქ სოჭში (1)
 • ბათუმის მუშათა და ჯარისკაცთა დეპუტატების საბჭოს თავმჯდომარე (1)
 • საქართველოს დამცველთა კოლეგიის პრეზიდიუმის წევრი (1)
 • საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის იუსტიციის მინისტრი (1)
 • ეროვნებათაშორისი ანტიბოლშევიკური საკოორდინაციო ცენტრის წევრი (1)
 • საქართველოს პარლამენტის ეროვნულ-დემოკრატიული ფრაქციის თავმჯდომარე (1)
 • საქართველოს ეროვნულ-დემოკრატიული პარტიის მთავარი კომიტეტის მდივანი (1)
 • შორაპნის სამაზრო ერობის ხმოსანი (1)
 • საქართველოს რესპუბლიკის წარმომადგენელი უკრაინაში (1)
 • სენაკის სამაზრო ერობის ხმოსანი (1)
 • სოციალ-დემოკრატიული პარტიის ფოთის ნავსადგურის კომიტეტის წევრი (1)
 • აფხაზეთის საკონსტიტუციო დელეგაციის წევრი (1)
 • აფხაზეთის ეროვნული საბჭოს წევრი (1)
 • სოხუმის ოლქის კომისარი (1)
 • საქართველოს რესპუბლიკის დელეგაციის წევრი გენუის კონფერენციაზე (1)
 • სტამბოლის პოლიტიკურ კომისიის წევრი (1)
 • საქართველოს დამფუძნებელი კრების ეროვნული ფრაქციის თავმჯდომარე (1)
 • მიწის მესაკუთრეთა ეროვნული პარტიის მთავარი კომიტეტის თავმჯდომარე (1)
 • საქართველოს პარლამენტის დამოუკიდებელი ეროვნულ-დემოკრატიული ფრაქციის თავმჯდომარე (1)
 • საქართველოს დამოუკიდებელი ეროვნულ-დემოკრატიული პარტიის მთავარი კომიტეტის თავმჯდომარე (1)
 • საქართველოს პარლამენტის ეროვნულ-დემოკრატიული ფრაქციის თავმჯდომარის ამხანაგი (1)
 • ქუთაისის მუშათა და ჯარისკაცთა დეპუტატების საბჭოს თავმჯდომარე (1)
 • საქართველოს ეროვნული (ინტერპარტიული) საბჭოს და აღმასკომის წევრი (1)
 • თბილისის ქალაქის საბჭოს ხმოსნი (1)
 • თბილისის ქალაქის თავი (1)
 • საქართველოს ქალაქთა კავშირის თავმჯდომარე (1)
 • ტფილისის საგუბერნიო მომარაგების კომიტეტის თავმჯდომარე (1)
 • კავკასიის არმიის მეორე ყრილობების დელეგატი (1)
 • კავკასიის არმიის პირველი ყრილობების დელეგატი (1)
 • კავკასიის არმიის სამხარეო საბჭოს წევრი (1)
 • ქუთაისის საგუბერნიო აღმასკომის თავმჯდომარის მოადგილე (1)
 • რუსეთის მეორე სახელმწიფო სათათბიროს სოციალისტ-რევოლუციონერთა ფრაქციის მდივნის თანაშემწე (1)
 • საქართველოს მთავრობის საგანგებო რწმუნებული ბათუმში (1)
 • საქართველოს რესპუბლიკის სამხედრო მინისტრი (1)
 • საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობის საქმეთა მმართველი (1)

 • ორგანიზაცია
 • საქართველოს დამცველთა (ადვოკატთა) კოლეგია (7)
 • კავკასიის ვექილთა საბჭო (5)
 • ტფილისის ქართული უნივერსიტეტის დამფუძნებელი საზოგადოება (3)
 • ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოება (3)
 • "რადიო თავისუფალი ევროპა - რადიო თავისუფლების" ქართული სექცია (2)
 • გაზეთი "საქართველო" (2)
 • გაზეთი "კლდე" (2)
 • თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (2)
 • ქართული სიტყვაკაზმული მწერლობის საზოგადოება (1)
 • გაზეთი „საქართველოს რესპუბლიკა“ (1)
 • საქართველოს სსრ რევოლუციის მუზეუმი (1)
 • ომში დაჭრილთა და დასახიჩრებულთა ტფილისის კომიტეტი (1)
 • გაზეთი „Русские ведомости“ (1)
 • გაზეთი „Голос минувщего“ (1)
 • მოსკოვის ქართველ სტუდენტთა სათვისტომო (1)
 • მოსკოვის ქართველთა სათვისტომოს კულტურული და სამეცნიერო საზოგადოება (1)
 • გაზეთი „სოციალისტ-ფედერალისტი“ (1)
 • გაზეთი "სალი კლდე" (1)
 • გაზეთი „შრომა" (1)
 • გაზეთი "პიტალო კლდე" (1)
 • „თავისუფალი გიმნაზია“ (1)
 • პარიზის საბჭოთა საქართველოს მოქალაქეების კოლონია (1)
 • ჟურნალი "გრდემლი" (1)
 • გაზეთი "ახალი საქართველო" (1)
 • ტფილისის მუშათა კოოპერატიული კავშირი (1)
 • აფხაზეთის ასსრ დამცველთა (ადვოკატთა) კოლეგია (1)
 • ქართული სახალხო თეატრი (1)
 • საქართველოს საკათალიკოსო საბჭო (1)
 • "რადიო თავისუფალი ევროპა - რადიო თავისუფლების“ ქართული სექცია (1)
 • იურევის ქართველ სტუდენტთა სათვისტომო (1)
 • გაერთიანებული სათვისტომოებისა და ორგანიზაციების საკავშირო საბჭო (1)
 • ტასეევოს პოლიტიკურ გადასახლებულთა კოლონია (1)
 • საქართველოს სსრ პოლიტკატორღელთა საზოგადოება (1)
 • საქართველოს მწერალთა კავშირი (1)
 • ჟურნალი "მგზავრი" (1)
 • ჟურნალი "კვალი" (1)
 • გაზეთი „Кавказский рабочий листок“ (1)
 • საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო კავშირი (1)
 • ჟურნალი „კვალი" (1)
 • ქუთაისის საოლქო სასამართლოს ვექილთა თანაშემწეების კორპორაცია (1)
 • გაზეთი "ერთობა" (1)
 • ჟურნალი "თავისუფალი საქართველო" (1)
 • ჟურნალი "ბრძოლა" (1)
 • ჟურნალი "სოციალისტური აზრი" (1)
 • ჟურნალი "მებრძოლი საქართველო" (1)
 • ქუთაისის ვექილთა კორპორაცია (1)
 • გაზეთი „სამშობლო“ (1)
 • გაზეთი „კლდე“ (1)
 • გაზეთი „საქართველო“ (1)
 • საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა (1)
 • საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო ბანკი (1)
 • ჟურნალი "მოგზაური" (1)
 • კლუბი "პრომეთე" (1)
 • ჟურნალი "სამშობლო" (1)
 • თბილისის ვექილთა კორპორაცია (1)
 • მელიტონ ბალანჩივაძის ქართული ეთნოგრაფიული გუნდი (1)
 • საქართველოს სასცენო მოღვაწეთა ყრილობა (1)
 • გაზეთი "ერი" (1)
 • ჟურნალი "პრომეთე" (1)
 • ქართველ მწერალთა და ჟურნალისტთა კავშირი (1)
 • გაზეთი "ფონი" (1)
 • საქართველოს ცენტრალური კოოპერაციული კავშირი (1)
 • საქართველოს დამცველთა (ადვოკატთა) კოლეგიის წევრი (1)
 • „დამონებულ ერთა პროგრესული სტუდენტობის ორგანიზაციათა ფედერაცია" (1)
 • გაზეთი "სახალხო საქმე" (1)
 • ჟურნალი „კვალი“ (1)
 • 1891 - 1938
  ტიგრან ავეტისიანი
  1884 - 1960
  შალვა ალექსი-მესხიშვილი
  1887 - 1937
  გიორგი ანჯაფარიძე
  1880 - 1965
  რაჟდენ არსენიძე
  1889 - 1953
  ალექსანდრე ასათიანი
  1887 - 1937
  რუბენ აუშტროვი
  1874 - 1937
  იესე ბარათაშვილი
  1882 - 1954
  ევგენი გეგეჭკორი
  1869 - 1941
  გიორგი გვაზავა
  1879 - 1937
  გრიგოლ გიორგაძე
  1881 - 1937
  ივანე გობეჩია
  1886 - 1937
  სამსონ დადიანი
  1876 - 1937
  ნიკოლოზ ელიავა
  1892 - 1926
  გრიგოლ ვეშაპიძე
  1876 - უცნობია
  დიმიტრი ზახაროვი
  1884 - 1932-06
  ვიქტორ თევზაია
  1886 - 1966
  რაფიელ ივანიცკი-ინგილო
  1877 - 1938
  იოსებ მაჭავარიანი
  1873 - 1937
  იოსებ მაჭავარიანი
  1881 - 1937
  გერასიმე მახარაძე