შესახებ
English
ეროვნული საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტი
1917 საქართველოს ეროვნულმა ყრილობამ აირჩია ეროვნული საბჭო ეროვნული საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტი