შესახებ
English
ტფილისში ჩატარდა სოციალ-დემოკრატიული მუშათა პარტიის პირველი ლეგალური კონფერენცია

თარიღი : 1921-04 | ადგილი : ქუთაისი, საქართველო | ავტორი :

აღწერა : გოგიტა ფაღავას წერილი პარტიულ ამხანაგს - მამიას.

ტექსტი :

შენიშვნა :

საარქივო
ორგანიზაცია : შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემიის არქივი
კონტრიბუტორი : საქართვეოლოს შსს აკადემიის არქივი
ნომერი : FIRSTREPUBLIC_MIA_CASE OF GOGITA FAGAVA_DOCUMNET_21151-01_04-1921_V01_PDF
ენა : ქართული

ტექნიკური ინფორმაცია
ტიპი : დოკუმენტი
საწყისი მედიუმი : ქაღალდი
კომპრესია : დანაკარგიანი
ფორმატი : PDF

გამოყენების პირობები

დოკუმენტების გამოყენება დასაშვებია არაკომერციული, საგანმანათლებლო და სამეცნიერო-კვლევითი მიზნებისათვის, წყაროს (არქივი, შემნახველი ორგანიზაცია, კოლექცია, კონტრიბუტორი, ავტორი) მითითების პირობით. აკრძალულია მასალების კომერციული მიზნით გამოყენება კანონიერ მფლობელთან შეთანხმების გარეშე. ყველა უფლება დაცულია, საქართველოს და საერთაშორისო კანონმდებლობით.

ჟანრი
წერილი, ხელნაწერი