შესახებ
English
ტფილისში ჩატარდა სოციალ-დემოკრატიული მუშათა პარტიის პირველი ლეგალური კონფერენცია

თარიღი : 1937-12-10 | ადგილი : თბილისი, საქართველო | ავტორი :

აღწერა : საქართველოს სსრ შინაგან საქმეთა სახალხო კომისარიატთან არსებულის საგანგებო სამეულის (ე.წ. "ტროიკა") ოქმი დიომიდე თოფურიძეზე.

ტექსტი :

შენიშვნა :

საარქივო
ორგანიზაცია : შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემიის არქივი
კონტრიბუტორი : საქართვეოლოს შსს აკადემიის არქივი
ნომერი : FIRSTREPUBLIC_MIA_PROTOCOLS OF TROIKA NKVD_DOCUMENT_001_10-12-1937_V01_PDF
ენა : რუსული

ტექნიკური ინფორმაცია
ტიპი : დოკუმენტი
საწყისი მედიუმი : ქაღალდი
კომპრესია : დანაკარგიანი
ფორმატი : PDF

გამოყენების პირობები

დოკუმენტების გამოყენება დასაშვებია არაკომერციული, საგანმანათლებლო და სამეცნიერო-კვლევითი მიზნებისათვის, წყაროს (არქივი, შემნახველი ორგანიზაცია, კოლექცია, კონტრიბუტორი, ავტორი) მითითების პირობით. აკრძალულია მასალების კომერციული მიზნით გამოყენება კანონიერ მფლობელთან შეთანხმების გარეშე. ყველა უფლება დაცულია, საქართველოს და საერთაშორისო კანონმდებლობით.

ჟანრი
ოფიციალური