About
ქართული
Deputes of Constituent assembly of Georgia
1919 Constituent assembly of Georgia opened first session Deputes of Constituent assembly of Georgia


1876 - უცნობია
Konstantine Andronikashvili
1885-08 - 1937
Elisabed Bolkvadze
1880 - 1938
Dimitri Gonashvili
1885 - 1943
Zori Zoriants
1883 - 1958
Konstantine Kandelaki
1892 - 1937
Andrei Loskutov
1875-07 - 1937
Ermaloz Sirbiladze
1887 - 1952
Shalva Karumidze
1892 - 1924
Gabriel Tsiskarishvili
1886 - 1946-07
Ivane Chavchanidze