About
ქართული
Deputes of Constituent assembly of Georgia
1919 Constituent assembly of Georgia opened first session Deputes of Constituent assembly of Georgia


1868 - 1953
Noe Zhordania
1878 - 1959
Grigol Uratadze
1864 - 1926
Nikoloz Chkheidze