შესახებ
English
გამოვიდა ქალთა გაზეთის - "ხმა ქართველი ქალისა" პირველი ნომერი
1917 გამოვიდა ქალთა გაზეთის - "ხმა ქართველი ქალისა" პირველი ნომერი
1917-04-19