შესახებ
English
ჩამოყალიბდა საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობა
1918 ჩამოყალიბდა საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობა
1918-05-26
 

საქართველოს რესპუბლიკის პირველი მთავრობა 1918-1919
საქართველოს რესპუბლიკის მეორე მთავრობა 1919-1921
საქართველოს რესპუბლიკის მესამე მთავრობა (ემიგრაციაში) 1921-1953