შესახებ
English
საქართველოს ეროვნულმა ყრილობამ აირჩია ეროვნული საბჭო
1917 საქართველოს ეროვნულმა ყრილობამ აირჩია ეროვნული საბჭო
1917-12-07