შესახებ
English
საქართველოს ეროვნული ყრილობის რეზოლუციები
1917 ტფილისში გაიხსნა საქართველოს ეროვნული ყრილობა საქართველოს ეროვნული ყრილობის რეზოლუციები