შესახებ
English
საქართველოს ეროვნული ყრილობის დელეგატები
1917 ტფილისში გაიხსნა საქართველოს ეროვნული ყრილობა საქართველოს ეროვნული ყრილობის დელეგატები