შესახებ
English
ტფილისში ჩატარდა სოციალ-დემოკრატიული მუშათა პარტიის პირველი ლეგალური კონფერენცია

თარიღი : 1908-09-26 | ადგილი : თბილისი, საქართველო | ავტორი :

აღწერა : ბარათი ტფილისის გუბერნიის ჟანდარმთა სამმართველოს კარტოთეკიდან ნოე ჟორდანიაზე

ტექსტი :

შენიშვნა :

საარქივო
ორგანიზაცია :
კონტრიბუტორი : საქართველოს ეროვნული არქივი
ნომერი : FIRSTREPUBLIC_NAG_GENDARMERIE OF TIFLIS GOVERNORATE_DOCUMENT_3762_26-09-1908_V01_PDF
ენა : რუსული

ტექნიკური ინფორმაცია
ტიპი : დოკუმენტი
საწყისი მედიუმი : ქაღალდი
კომპრესია : დანაკარგიანი
ფორმატი : PDF

გამოყენების პირობები

დოკუმენტების გამოყენება დასაშვებია არაკომერციული, საგანმანათლებლო და სამეცნიერო-კვლევითი მიზნებისათვის, წყაროს (არქივი, შემნახველი ორგანიზაცია, კოლექცია, კონტრიბუტორი, ავტორი) მითითების პირობით. აკრძალულია მასალების კომერციული მიზნით გამოყენება კანონიერ მფლობელთან შეთანხმების გარეშე. ყველა უფლება დაცულია, საქართველოს და საერთაშორისო კანონმდებლობით.

ჟანრი
ოფიციალური