შესახებ
English
სტენოგრაფიული ანგარიშები
1919 საქართველოს დამფუძნებელი კრების პირველი სხდომა გაიხსნა სხდომები დამფუძნებელი კრება. სესია მეორე. მეცხრამეტე სხდომა (19)

თარიღი : 1920-05-25 | ადგილი : თბილისი, საქართველო | ავტორი : საქართველოს დამფუძნებელი კრების სარედაქციო კომისია

აღწერა : თავმჯდომარეობს დამფუძნებელი კრების თავმჯდომარის ამხანაგი
ექვთიმე თაყაიშვილი.
მდივნობს დამფუძნებელი კრების მდივანი
კ. ჯაფარიძე.
სხდომა იწყება დილის 11 საათ. 15 წუთზე.
თავმჯდომარე. სხდომა გახსნილი გახლავთ.

დღის წესრიგი

1. გაგრძელება მსჯელობისა - აგრარულ რეფორმასთან დაკავშირებულ დავისა და საჩივრის განხილვის წესის დეკრეტის შესახებ.
2. პირველი (ზოგადი) განხილვა კანონ-პროექტისა - მევენახეობის და მეღვინეობის ტფილისის და ქუთაისის საგუბერნიო კომიტეტის გაუქმების და ალაიანის, კონდოლის და ჩუმლაყის სანერგეების ერობისათვის გადაცემის შესახებ.
3. პირველი (ზოგადი) განხილვა კანონ-პროექტისა - მკვიდრთაგან მიტოვებულ ყოფილ სახაზინო სახელმწიფო ფონდში გადასვლის შესახებ.
4. სამანდატო კომისიის მოხსენება - დამფუძნებელი კრების მეორე დამატებითი არჩევნების შესახებ.
5. პირველი (ზოგადი) განხილვა კანონ-პროექტისა - მიწად-მოქმედების სამინისტროს დაწესებულებათა შტატის დამტკიცების შესახებ.
6. დეკრეტი - საბაჟო დაწესებულებათა საკანცელარიო გადასახადის ნიხრის გადიდებისა.
7. დეკრეტი - საისტორიო, საარქეოლოგიო, სამხატვრო და საკულტურო ნივთების საქართველოს რესპუბლიკიდან გატანის აკრძალვისა.
8. პირველი (ზოგადი) განხილვა კანონ-პროექტისა - სასამართლოს დაწესებულებათა დებულების მე-406 და 406 მუხლის შეცვლის შესახეებ.
9. დეკრეტი - ტფილისის სასახლის საკანონმდებლო დაწესებულების საბინადროდ აღიარებისა.
10. პირველი(ზოგადი) განხილვა კანონ-პროექტისა - ჯაშუშობისათვის საბრძოლველად დამზვერავი ნაწილის თანამდებობის პირთათვის საგამომძიებლო მინიჭების შესახებ.
11. მოხსენება - საქართველოს სენატის 1919 წლის განმავლობაში მოქმედების შესახებ.

ტექსტი :

შენიშვნა :

საარქივო
ორგანიზაცია : საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა
კონტრიბუტორი : საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა
ნომერი : FIRTSREPUBLIC_NPLG_SESSIONS OF CONSTITUENT ASSEMBLY_DOCUMENT_019_P_25-05-1920_V01_PDF
ენა : ქართული

ტექნიკური ინფორმაცია
ტიპი : დოკუმენტი
საწყისი მედიუმი : ქაღალდი
კომპრესია : დანაკარგიანი
ფორმატი : PDF

გამოყენების პირობები

დოკუმენტების გამოყენება დასაშვებია არაკომერციული, საგანმანათლებლო და სამეცნიერო-კვლევითი მიზნებისათვის, წყაროს (არქივი, შემნახველი ორგანიზაცია, კოლექცია, კონტრიბუტორი, ავტორი) მითითების პირობით. აკრძალულია მასალების კომერციული მიზნით გამოყენება კანონიერ მფლობელთან შეთანხმების გარეშე. ყველა უფლება დაცულია, საქართველოს და საერთაშორისო კანონმდებლობით.

ჟანრი
ოფიციალური