About
ქართული
Deputes of Constituent assembly of Georgia
1919 Constituent assembly of Georgia opened first session Deputes of Constituent assembly of Georgia


1883 - 1969
Konstantine Gvarjaladze
1876 - 1938
Ivane Gomarteli
1890 - 1937
Ivane Lortkifanidze
1879 - 1967
Minadora Toroshelidze
1885 - 1968
Ioanis Pashalidis
1887 - 1919
Kadir Shervashidze
1888 - 1957
Varlam Shervashidze