About
ქართული
Deputes of Constituent assembly of Georgia
1919 Constituent assembly of Georgia opened first session Deputes of Constituent assembly of Georgia


1868 - 1935-01
Tedore Kikvadze
1880 - 1920-07
Lavrenti Kighuradze
1881 - 1937
Gerasime Makharadze
1883-01 - უცნობია
Giorgi Murvanidze
1868 - 1953
Noe Zhordania
1859 - 1937
Isidore Ramishvili
1881 - 1930
Noe Ramishvili
1889 - 1935
Anania Salukvadze
1873-10 - 1931
Petre Surguladze
1885 - 1937
Ilia Pirtskhalaishvili