About
ქართული
Deputes of Constituent assembly of Georgia
1919 Constituent assembly of Georgia opened first session Deputes of Constituent assembly of Georgia


1874 - 1937
Iese Baratashvili
1890 - 1937
Ivane Lortkifanidze
1881 - 1937
Gerasime Makharadze
1878 - 1937
Kirile Ninidze
1880 - 1937
Giorgi Tsintsadze